Mattilsynet kan komme på uanmeldt tilsyn

Ku på beite med grønt gress.

Selv om næringen er enig i at tilsynsynsoppgaven Matilsynet har er nødvendig, kan det være utfordrende når de står i tunet.

For at Mattilsynet kan få et reelt innblikk i hvordan situasjonen er for dyrene på gården, har de rett til å komme på det som defineres som «uanmeldt tilsyn». Vestfold Bondelag har skrevet en kort veiledning for at du skal vite hva som er dine rettigheter.

Viktig å bruke kollegastøtte

Mattilsynet skal gjøre deg oppmerksom på at du har rett til å ha med deg noen under tilsynet. Formelt sett heter det «vitne», men partene er enige om å kalle det kollegastøtte. Mattilsynet skal gi deg nødvendig tid til å få tak i denne personen.

– Det kan være godt å ha med seg en du kjenner og har tillit til. Det kan være en nabo, et familiemedlem eller en kollega som kjenner til din husdyrproduksjon. De fleste blir litt stressa ved et tilsyn, og da kan hukommelsen virke dårligere. Har du en kollega med deg, har du noen å spørre i ettertid. Hva ble egentlig sagt?, skriver Vestfold Bondelag.

Du skal få nødvendig tid på deg

I regelverket står det at Mattilsynet skal ha uhindret adgang. I normale tilfeller betyr ikke det at de bare kan gå rett inn i fjøset uten først å ta kontakt med deg som ansvarlig dyreholder. Tilsynet må gi deg tid til å håndtere ting du er midt oppe i og som hindrer deg å være mentalt til stede.

– Det kan være å ordne med pass av barn, ta telefoner for å utsette andre avtaler, avslutte et måltid eller å skaffe kollegastøtte. Dette skal Mattilsynet ha tid til å vente på, eller de kan avtale å komme igjen om en time.

Det mangler noe på en digital løsning som gjør det mulig å ferdigstille en rapport på stedet. Derfor vil det gå noe tid før du får rapporten. Inspektørene skal imidlertid gi en muntlig oppsummering ved avslutning av besøket.

Et eventuelt varsel om vedtak vil derfor komme i ettertid. Det blir for mange en periode med usikkerhet, særlig etter de skandalehistoriene som er referert i mediene i senere tid. Inspektøren fra Mattilsynet er pliktig å legge igjen et dokument som gir deg informasjon om den videre saksgangen.