Marianne Myki møtte fra Hedmark

Marianne Myki var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få hennes syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Brenner for teknologi og grønn fremtid

Marianne Myki forteller at hun som tillitsvalgt brenner for landbrukets fremtidige investeringer i teknologi og en grønn fremtid.

– Vi må sikre et landbruk i hele landet og vi må produsere bærekraftig mat til Norges befolkning. Også i framtida, forklarer Myki.

Hun møtte på årets møte sammen med Ivar Skramstad, som også er årsmøteutsending fra Hedmark.

Landkreditt må være best på pris

Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva Marianne Myki mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– Landkreditt må ha gode betingelser, lav rente og god forutsigbarhet. Som et samvirke har vi også medbestemmelsesrett og -plikt, mener Myki.

Myki mener samvirkeoppbyggingen er en av hovedfordelene slik Landkreditt er i dag.

– Jeg ser samvirkeprisippet, åpenhet om betingelser og satsningen på landbruket som de største fordelene med å være medlem, sier Myki.

Godt møte

Myki mener det ble gitt god og forståelig informasjon i årsmøtet, og syntes møtet var interessant.

– Jeg vil kanskje særlig trekke frem innleggene om strategi, informasjon om konsernet og resultatet som høydepunkter. Og selvfølgelig det sosiale med årsmøtemiddagen, avslutter en fornøyd Myki.