Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2018.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2018 er ligningsverdien for aksjefondene 80 prosent av markedsverdien per 31. desember 2018. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember. 

 Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i februar 2019. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2018 vil dette fremgå av årsoppgaven. 

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2018

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Høyrente Rentefond 100,3007
Landkreditt Extra Rentefond 100,6878
Landkreditt Utbytte A Aksjefond 136,0794
Landkreditt Utbytte I Aksjefond 136,4454
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 177,4587