Landkreditt er til for bønder i hele Norge

Landkreditt har nylig vært omtalt i to større saker i Nationen knyttet til forsikring av kunder i Nord-Norge. Sakene etterlater et inntrykk av at vi ikke tilbyr forsikring til kunder nord for Trøndelag. Dette er ikke riktig.

– Som et samvirkeforetak eid av bønder, har vi et tydelig formål. Vi skal bedre økonomien til våre medlemmer i landbruket ved å levere gode finansielle tjenester. Dette formålet står sterkt for oss og er noe vi jobber for å levere på hver eneste dag, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Landbrukskundene er vårt viktigste kundesegment. Vi har en rekke landbrukskunder i Nord-Norge, og det kommer stadig nye til.

Postnummer ikke avgjørende

Hvilket postnummer du har, er ikke avgjørende for ditt kundeforhold her hos oss, enten det gjelder forsikring eller bank.

Sakene i Nationen omhandler to bønder som har fått henholdsvis oppsigelse av og avslag på forsikring i Landkreditt Forsikring, dessverre feilaktig begrunnet med at vi ikke tilbyr forsikring til kunder i Nord-Norge. 

Det er leit at vår kommunikasjon har vært uklar og misvisende i disse tilfellene, noe vi tar selvkritikk på. Vi vil nå gjennomgå egne rutiner for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Faglig vurdering

Vi har ingen generelle geografiske begrensninger når det gjelder tegning av forsikringer for landbruk i drift. Det betyr imidlertid ikke at alle som har landbrukseiendommer med drift automatisk vil kvalifisere for å tegne forsikringer hos oss.

Hver enkelt kundeforespørsel skal vurderes konkret ut fra visse kriterier. Deretter gir vi eventuelt et tilbud basert på en god og riktig faglig vurdering.

Dersom en potensiell kunde har forhøyet risiko som følge av individuelle forhold, kan det være at vi ikke gir et tilbud om forsikring, eller at prisen for forsikringen vil være høyere enn i andre steder i landet.

Besiktigelse er viktig

På større gårdsbruk vil vi ha en befaring, og det har vært tilfeller hvor vi ikke har hatt anledning til å gi tilbud på kort varsel dersom det er lang reisevei til kunden.

Vår ambisjon er at gårdsbruk over hele landet skal kunne forsikre seg hos oss, og vi opplever stort sett at bøndene har forståelse for at vi kan være nødt til avvente med befaring til vi kan besiktige flere gårdsbruk i samme område samtidig.

Under oppbygging

Landkreditt Forsikring er et ungt selskap i vekst, med cirka 1 prosent markedsandel. Som et forsikringsselskap og samvirkeforetak tar vi risiko på vegne av den enkelte som fordeles på mange.

Vi er ikke skalert for å ta all type risiko. Tar vi uforholdsmessig høy risiko på enkeltkunder, kan det føre til at vi får mer skader, noe som igjen fører til at vi svekker vår evne til drive lønnsomt og å levere konkurransedyktige betingelser til våre kunder.

Vi lanserte forsikringsprodukter for bonden i 2010. Siden den gang har vi kontinuerlig økt vår evne til å ta risiko for bonden. Fra kun å tilby forsikring til melk- og kornproduksjon i enkelte deler av landet, kan vi i dag tilby forsikring til de fleste typer produksjoner, og vi har en tilstedeværelse som dekker de aller største landbruksområdene. 

Etter hvert som vi vokser vil vi kunne ta flere typer risikoer, og på sikt få et nettverk som er enda mer utfyllende enn det vi har i dag.

Vi heier på norsk landbruk

Det er svært viktig for oss at ingen er i tvil om hvem vi er og hva vi står for. Vi skal være et selskap med innsikt og kompetanse innen norsk landbruk – og kundene skal være trygge på at vi strekker oss langt for å kunne levere gode finansielle tjenester og produkter, både innen bank, fond og forsikring.

Vi heier på norsk landbruk – over hele landet!