Kvinner på fremmarsj

Tall for Individuell pensjonssparing (IPS) bringer oppløftende nytt om kvinners pensjonssparing.

I følge Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF) ble det i 2018 betalt inn omtrent 1,8 milliarder kroner i IPS. Hele 47 prosent av de i alderen mellom 40 år og 60 år som sparer i ordningen, er kvinner.

Til sammenligning fremkom det i den årlige spareavtaleundersøkelsen til Verdipapirfondenes forening (VFF) i 2018 at menn står for 62 prosent av nordmenns totale tegning gjennom spareavtaler i form samt at mennene i snitt sparte 226 kroner mer enn kvinner per måned.

– Derfor er det ekstra hyggelig å se at så mange kvinner virker å ha fått øynene opp for IPS som spareform. Tallene fra VFF og Finans Norge harmonerer godt med våre egne tall. Av de som sparer i IPS hos Landkreditt, er omtrent 45 prosent kvinner, sier Lars Johannessen, banksjef for personmarked i Landkreditt.

Hvorfor så viktig for kvinner?

Ikke bare lever kvinner i gjennomsnitt lengre enn menn. Tradisjonelt sett har mange i tillegg deltidsstillinger eller jobber i lavtlønnede yrker. Med innskuddsbasert pensjon, som de fleste arbeidstakere nå har, vil kvinnene da kunne komme dårligere ut enn menn. Dermed er det ekstra viktig at kvinner tar et aktivt grep om pensjonen sin.

Den enkelte må ta ansvar

Pensjonsreformen fra 2011 gjorde pensjonen levealdersjustert. Det innebærer at jo lenger vi er forventet å leve, jo mindre vil det utbetales i pensjon hvert år. Dermed har alle fått mer ansvar for egen alderspensjon. Dagens 40-åringer risikerer å få lavere alderspensjon enn dagens pensjonister.

Med ordningen Individuell pensjonssparing (IPS) ønsker myndighetene å legge til rette for at den enkelte skal kunne ta mer ansvar for egen pensjon på en enkel måte.