Kutter egenandelen på forsikring av kulturer

Etter flere gode avlingsår, har tørke og flom satt en støkk i mange norske bønder. Da kan det være lurt med en forsikring av dine kulturer. Nå kutter vi egenandelen!

Etter sommeren i fjor ble det utbetalt skade­oppgjør til hele 20 prosent av kundene med denne forsikringen.

– Dette viser at det er et reelt behov for kulturforsikring som et supplement til de statlige ordningene. Forsikringsselskapene har som kriterium for utbetaling at staten erkjenner at den forsikrede har et klima­betinget avlingstap, sier Ane Wiig Syvertsen.

Ane Wiig Syvertsen startet som leder for Landkreditt Forsikring i januar.

– 15 prosent av avlingstapet blir dekket, og de fleste ­selskaper har en egenandel på 10.000 kroner. Denne egenandelen fjerner vi nå, uten å øke prisene forøvrig, forklarer Ane Wiig Syvertsen.

Hun mener forsikring av kulturer er en rimelig forsikring, som mange nå har fått opp øynene for. I vinter har selskapet merket en økende interesse for produktet.

Hva sitter du igjen med når avlingen slår feil?

Enda bedre landbruksprodukter

Ane Wiig Syvertsen sier at Landkreditt Forsikring nå kommer med en oppgradert produktpakke for landbruket. Selskapet har større fokus på kundetilpassing og kundevennlighet, og vil premiere aktiv skadeforebygging.

– Landbrukssegmentet vokser raskt i Landkreditt Forsikring. Målet er å tilby en god totalpakke for bonden. Vi ønsker å forsikre totalen av alt som skjer på gården, i familien, eiendommene bonden eier og alt det andre bonden driver med av tilleggsnæringer.

Hun mener bøndene er flinke til å forsikre verdiene sine, men en ting blir ofte glemt:

– Bonden glemmer ofte å forsikre seg selv. Bøndene blir mer sårbare når færre jobber på gården. Da blir personforsikringer veldig viktige, og her har vi gode løsningersammen med Bondelaget, forklarer Ane Wiig Syvertsen før hun avslutter: – Disse ligger godt under markedspris, så det er bare å hive seg på!