Kan vi skape verdiene sammen på gården?

Når vi satser sammen som par på en gård, må vi begge ha trygghet for at vi får noe igjen for den innsatsen vi gjør.

Skal dere som par komme til det punktet at dere kan si «vår gård» eller «vårt prosjekt», må det også være en økonomisk trygghet bak for den som har flyttet til gården.

Må skille mellom gården og verdien av gården 

Hovedregelen er at ektefeller har felleseie dersom de ikke har avtalt at de skal ha særeie. De eiendelene de eide når de giftet seg, og de eiendelene de blir eiere av mens de er gift, inngår i det vi kaller felleseie.

Likevel er det den av ektefellene som har ført gården inn i parforholdet som har retten til å ta med seg gården ut av ekteskapet hvis det blir samlivsbrudd. Men verdien av gården skal inngå i en økonomisk fordeling.

Skjevdeling eller delvis særeie

For ektefeller er det slik at den økonomiske verdien du har tatt med deg inn, kan du også ta med deg ut ved et brudd. Dette kan gjelde det du fikk som avslag ved overtakelse av gården. Forutsetningen er at verdien er i behold. Dette kalles skjevdeling. Etter mange år på en gård kan det være vanskelig å finne tilbake til denne opprinnelige verdien, fordi mye har skjedd senere.

Det kan derfor være aktuelt å definere det avslaget du fikk fra mor og far, gave, åsetesavslag og/eller forskudd på arv, ved overtakelsen som ditt særeie. Resten av verdien av gården er da felleseie. 

Bygger verdi i fellesskap

Har du som flytter til gården også med deg noe egenkapital, kan det være riktig for dere som par at dette brukes i finansiering av gården. Da er det selvfølgelig like viktig at dette blir markert som ditt særeie.

Ved et samlivsbrudd kan begge først beholde det definert som deres særeie. Deretter deles resten etter at gjelden er trukket fra. På den måten er det verdiene man har skapt i fellesskap etter overtakelsen eller etter at man giftet seg, som blir delt. Slik verdiøkning vil skje gjennom nedbetaling av gjeld, investeringer dere gjør sammen i gården og generell verdistigning.

Samboere uten beskyttelse

Husk at samboere på et gårdsbruk ikke har de mulighetene som er beskrevet ovenfor. Årsaken er todelt. For det første er det ikke noen automatikk i felles verdiskapning. Videre er noen av unntakene som har gjort det lettere for samboere som er laget for vanlige boligsituasjoner og ikke med tanke på at en gård er en næringseiendom. 

 

Dette er en av tre artikler om å flytte til og være par på en gård. Teksten gir en svært kortfattet beskrivelse av noen momenter knyttet til økonomiske verdier som skapes på en gård. Hvis du lurer på noe omkring dine rettigheter, bør du kontakte en advokat.