Kan vi eie gården sammen?

Når du flytter til en gård som partneren din er fra, dukker det opp mange spørsmål. Et av dem går på eierskap og rettigheter.

Som par på en gård må dere tenke gjennom hva som skal til for at dere skal kunne bruke uttrykket «vår gård», og kjenne at dere satser sammen. I dette blogginnlegget ser vi på eierskap til gården.

Gården overdras til odelsjenta 

Når foreldre overdrar familiegården til odelsjenta eller odelsgutten, skrives en kjøpekontrakt mellom foreldrene som selgere og barnet deres som kjøper. Du som flytter til gården sammen med for eksempel odelsjenta, vil ikke være en part i denne handelen. 

Årsaken kan være flere. En begrunnelse er at foreldrene bare kan selge gården skattefritt til barnet sitt, men ikke til deg, fordi du ikke er i slekt med selger. Videre ligger det ofte en arvemessig disposisjon i salget, det vil si gave eller forskudd på arv. Det er naturlig at slike gaver gis til eget barn. Til slutt er det også naturlig at det er den med odelsrett som foreldrene skriver avtale med.

Dere kan eie sammen

Dette hindrer imidlertid ikke at dere som ektefeller kan eie gården sammen. Det er noe dere bestemmer dere imellom. Hvis dere ønsker det, kan dere også «fortelle» omverden dette ved at du som tilflyttet ektefelle også får hjemmel til eiendommen.

Slik hjemmelsoverføring skjer ved å sende et skjøte til Kartverket. Da kan det eksempelvis tinglyses delt hjemmel med en halvpart på dere hver. Konsekvensen er at offentlig myndighet henvender seg til dere begge som eiere. Slik tinglysning er fritatt for dokumentavgift for ektefeller.

Selv om det for eksempel bare er odelsgutten som står med hjemmel til eiendommen, kan han ikke gjøre som han vil uten å spørre deg som ektefelle. Skal han pantsette eiendommen for eksempel i forbindelse med låneopptak, må du som ektefelle godkjenne det, fordi han pantsetter det som er felles bolig. På samme måte kan han heller ikke selge gården uten ditt samtykke.

Du får aldri odel til eiendommen

Som tilflyttet til en gård med odel, vil du aldri opparbeide odel selv. Barna dere har sammen, vil imidlertid få odel ved fødselen. Det er kun hvis dere kjøper en eiendom sammen uten odel at dere begge opparbeider odel.

Hvis ektefellen din med odel dør, vil du kunne sitte med gården på vegne av deres odelsberettigede barn. Hvis dere ikke har barn, må dere ha vært gift i fem år for at du skal ha rett til å bli sittende på gården.

Samboere har ikke samme muligheter

Du har ikke de samme rettighetene som samboer på en gård. Skal dere ha felles eierskap til gården må dere skrive mer enn vanlige samboeravtaler. En overføring av hjemmel til samboer vil også innebære at det må betales dokumentavgift en gang til for halve gården.

 

Dette er en av tre artikler om å flytte til og være par på en gård. Teksten gir en svært kortfattet beskrivelse av noen momenter ved eierskap på en gård. Hvis du lurer på noe omkring dine rettigheter, bør du kontakte en advokat.