Kan vi drive gården sammen?

Å være sammen om drifta på en gård dreier seg om formaliteter, men mest om ønske om involvering. Mye blir opp til dere.

For mange som flytter til en gård er det viktig at også drifta er noe dere er sammen om. Uavhengig av hvordan eierskapet for eiendommen er, kan dere gjøre avtaler for hvordan dere skal være involvert sammen i drifta av gården.

Enkeltpersonforetak kan dere ha sammen

Generelt er rådet: Start med den minst kompliserte organisasjonsformen, nemlig enkeltpersonforetak. Som ektefeller kan dere dele overskuddet fra enkeltpersonforetaket og dermed får begge trygderettigheter basert på inntekten fra gården.

Utfordringen med et enkeltpersonforetak er at det bare kan inneholde etternavnet til en av dere. Hvis etternavnet til en av dere samsvarer med gårdsnavnet, kan foretaket eksempelvis hete Brekke gård. Hvis dere heter Nilsen til etternavn, kan foretaket hete Brekke gård - Nilsen.

Hvis det er ønskelig har dere mulighet til å føre opp den ene av dere som daglig leder og den andre som innehaver. Dermed er dere registrert begge to. Registreringen av enkeltpersonforetak skjer i Brønnøysundregisteret.

Mer tungvint for samboere

Hvis dere velger å være samboere, har dere ikke mulighet til å dele inntekt fra et enkeltpersonforetak. Hvis den ene av dere etablerer et enkeltpersonforetak, må den andre ansettes og få lønn for sin arbeidsinnsats. Det kan ha sine fordeler å være ansatt, men de fleste synes dette er tungvint.

Alternativt er at dere oppretter et selskap sammen, enten ansvarlig selskap eller aksjeselskap. Dette er også mer omfattende med tanke på regnskap og formaliteter. Selskapet eller enkeltpersonforetaket må ikke registreres i navnet til den som er eier av gården.

Ikke bare formalitet som betyr noe

Foran har jeg beskrevet formaliteter rundt organisering av drift av gården. Viktigere enn dette er hvordan dere i hverdagen planlegger og tar avgjørelser sammen. Uansett involvering bør dere som par på en gård være enige om de overordnede målene, fordi investeringer og driftsomlegging påvirker hverdagen og livet deres.

 

Dette er en av tre artikler om å flytte til og være par på en gård. Teksten gir en svært kortfattet beskrivelse av noen momenter ved drift av en gård. Hvis du lurer på noe omkring dine rettigheter, bør du på dette området kontakte en regnskapsfører.