Ett godt år med Landkreditt Norden Utbytte

Landkreditt Norden Utbytte har fylt ett år. Det har vært et fantastisk første år for fondet som fokuserer på utbytteaksjer i et spennende nordisk investeringsunivers. Vi takker for tilliten.

Når forvalter Ulf Leinebø setter sammen porteføljen i Landkreditt Norden Utbytte, handler det om å velge kvalitetsaksjer. Aksjer som har lavere svingninger enn markedet generelt og som leverer et stabilt og forutsigbart utbytte.

Aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte baserer seg på samme velprøvde investeringsfilosofi som Landkreditt Utbytte, som har oppnådd jevnt over sterke resultater siden oppstarten i 2013.

Og det var nettopp Landkreditt Utbyttes gode resultater som ga liv til idéen om å ta investeringsfilosofien videre ut til de nordiske børsene. I februar 2019 ble Landkreditt Norden Utbytte lansert.

Så langt ser det bra ut, kan forvalter Ulf Leinebø meddele.

– Tidshorisonten er for kort til at vi kan trekke noen bastante konklusjoner, men vi har fått en god start og en bekreftelse på at investeringsfilosofien vår har livets rett i de nordiske aksjemarkedene.

Aksjer som svinger mindre enn børsen

Landkreditt Norden Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond, og det er kvalitetsaksjer som gjelder. Fondet investerer i etablerte nordiske selskaper som har utbyttehistorikk, en jevn og stigende inntjening og som er i god stand til å betjene gjelden sin.

Selskapene skal være store, med en minimumsstørrelse på 5 milliarder norske kroner, og gjerne være markedsledende innen sine områder. De skal helst ha vært på børs i noen år, med en god historikk å vise til.

– Vi liker selskaper med god forutsigbarhet. Eksempler på dette kan være stabilt historiske resultater og marginer eller høy ordrereserve, sier Leinebø.

Overordnet fokus er på å levere høyest mulig avkastning i forhold til den risiko som fondet tar.

– Vi skal ikke slå en indeks, men fokuserer på å levere god risikojustert avkastning over tid. Ved å sette sammen en portefølje med selskaper som har jevn inntjening, oppnår vi at risikoen i porteføljen er lavere enn på børsen.

Ingen krystallkule

Med en portefølje av aksjer som svinger mindre enn markedet generelt, vil Landkreditt Norden Utbytte antatt gjøre det bedre enn markedet i nedgangstider, og dårligere enn markedet i oppgangstider.

Forvalterne i Landkreditt Forvaltning er ikke så opptatt av å plukke vinnerne, men å unngå taperne.  Metodene som brukes handler lite om tilfeldigheter.

– Vi forsøker ikke å spå hvor børsen skal ta veien, men vi prøver å se hvor vi kan få resultater ut fra hva vi kan regne oss til. Ved et sett av kriterier førsøker vi å finne selskaper som vi tror vil levere gode resultater over tid.

Hvorfor Norden?

Det nordiske investeringsuniverset gir tilgang til et stort antall selskaper, hvorav et bredt utvalg av selskaper innen defensive sektorer som telekommunikasjon, farmasi, konsum og finans. Mange av selskapene er store og har solide merkenavn, og flere er globale markedsledere.

Leinebø mener at Landkreditt Norden Utbytte er et godt supplement til Landkreditt Utbytte, som investerer i det norske aksjemarkedet.

– Ved å ha investeringer i Norden i tillegg til Norge, får man tatt bort noe av oljeeksponeringen. Går oljeprisen ned, faller Oslo Børs og kronen svekker seg. Da er det fint å ha litt eksponering utenfor Norge. Det handler om å spre risiko, sier han.

Tenk langsiktig – for det vil svinge

Rentene er fortsatt lave, og Leinebø mener flere burde spare i fond.

– Sparepenger på konto er trygge, men de taper kjøpekraft ved å stå på konto. Med fond tar du en risiko, men over tid får du betalt for den risikoen du tar. Du må tenke langsiktig for å spare i aksjefond, og da må du ta høyde for at det vil svinge litt på børs.