Hvorfor kjøper danskene færre traktorer?

Traktor på åker presser rundballer.
Det ble solgt mer enn dobbelt så mange traktorer i Norge enn i Danmark i 2018, selv om det er omtrent like mange bønder.

Både dansk og norsk landbruk var utsatt for tørke i sommer, noe som er med å påvirke registrering av nye traktorer. Nedgangen i traktorsalget i Norge i 2018 var på tre prosent, mens det i Danmark sank med rundt 25 prosent.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

På bloggen vår Sunt bankvett finner du ukentlige nyheter om landbruk, økonomi, bank og forsikring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Under halvparten i Danmark

Mens det ble registrert 3.241 nye traktorer i Norge, var tilsvarende tall fra Danmark under halvparten, 1.424 traktorer. Det er omtrent like mange registrerte landbruksforetak i begge land. Gjennomsnittstraktoren er noe større i Danmark enn i Norge.

I Danmark ligger New Holland på topp med 346 traktorer, mens John Deere inntar andreplassen med 322. I Norge er tilsvarende omsetningstall 219 og 863.

Maskinstasjoner brukes mye

Danske bønder har tradisjon for å bruke maskinstasjoner. Det er et par hundre maskinstasjoner som utelukkende retter seg mot jordbruket. I fjor omsatte de tilsvarende 3,6 milliarder kroner, et tall som også inneholder varesalg. Dette nivået har vært relativt stabilt de siste ti årene.

Spørsmålet blir om danske bønder gjennom bruk av maskinstasjoner utnytter sine maskiner bedre enn norske bønder. Korte avstander gjør det antageligvis mer hensiktsmessig å leie tjenester, samtidig skulle store enheter bety at det var mer lønnsomt å investere selv.

Bruker traktoren også til snørydding

I danske Landbrugsavisen er direktør i HCP, Lars Wear spurt om årsaken til høyere salg i Norge. Han er selv norsk, men leder importfirmaet for New Holland i både Danmark og Sverige.

– Norge har tradisjonelt en større nyregistrering av traktorer fordi vi bruker traktorer til mange flere ting på små hobbybruk og til snørydding. Der er mange som har en mindre eiendom og kjøper en traktor til en rekke formål ved siden av at de har en normal jobb, forklarer Lars Wear til Landbrugsavisen.