Slik unngår du økonomisk uføre når avlingen svikter

Etter flere gode avlingsår, har tørke og flom satt en støkk i mange norske bønder. Hvilke forhåndsregler bør du ta, for å sikre at manglende avlinger ikke skal sette deg i en økonomisk knipe?

I følge tall fra Landbruksdirektoratet søkte nesten 15.000 bønder om avlingsskadeerstatning etter fjorårets tørkesommer. Fjoråret ble derfor et helt spesielt år, med ekstraordinært stort avlingstap, og per 1. januar var det utbetalt hele 1,6 milliarder kroner i erstatning fra staten.

Grovfôrproduksjonen for husdyr var hardest rammet, med 76 % av erstatningssakene. Korn stod for 19 % av erstatningssakene. Hvis vi ser på hvor hovedtyngden av erstatningene er utbetalt, kan vi si at hele Østlandet og Sørlandet er hardt rammet, og at Oppland er fylket med desidert mest skader.

Dette viser hvor hardt og nådeløst været kan ramme landbruket, og når vi tenker på at erstatningene fra staten på langt nær dekker det faktiske verditapet, kan vi bare tenke hvor store verdier som faktisk gikk tapt.

Viktig å forsikre avlingen

– Vi forsikrer traktoren og rundballepressa, men glemmer ofte hvilke verdier som faktisk ligger i den årlige avlingen, forklarer Linda Stubsjøen.

Hun er leder for landbruk i Landkreditt Forsikring, og mener at flere bønder bør vurdere å tegne forsikring på avlingen sin.

– Forsikring for kulturer, er en ganske rimelig forsikring, så det er ikke denne forsikringen du bør spare på. I høst har vi snakket med mange bønder som har vært svært lettet over at de hadde denne forsikringen, og kunne få en ekstra utbetaling for å dekke avlingstapet, forklarer Stubsjøen.

Knut M. Strand var en av disse. Han driver Kolsrud gård i Sigdal. Der driver han med ammeku, og produksjon av korn og gras. Han forklarer at det raskt ble klart at avlingen ville bli dårlig.

– Våren ble alt for kort, og graset rakk ikke å buske seg. Dette ga en veldig skrinn og dårlig førsteslått. Sommeren fortsatte uten regn, så midt utpå sommeren skjønte vi at det barka dårlig i gang, og at vi ville få langt under normal avling.

Husk også å forsikre gårdens viktigste ressurs.

Hadde tegnet forsikring på avlingen

Knut M. Strand fikk heldigvis dekket en del av tapet via den ordinære avlingsskadeerstatningen. I tillegg hadde han forsikring for kulturer. Dette er en forsikring som dekker driftstap på planteproduksjon, og forsikringsutbetalingen kommer da i tillegg til den ordinære erstatningen.  

Strand hadde hatt forsikringen i flere år, uten egentlig å tenke så mye over det. Men når uværet først slo til var han godt fornøyd med at han hadde vært føre var. Ikke minst hvor enkelt det var å få ordnet oppgjøret overrasket han positivt.

–­ Jeg har aldri opplevd maken, utbryter Knut M. Strand.

– Jeg fikk sendt inn dokumentasjonen, og allerede etter tre-fire timer hadde jeg svar på oppgjøret, og alt var klart til utbetaling, forteller han fornøyd.

For å få tilbake på forsikringen i forbindelse med avlingssvikt som skyldes klimaet må du først få godkjent avlingsskadeerstatning fra fylkesmannen. Når denne søknaden er innvilget har du også dokumentasjonen du trenger for å få tilbake på forsikringen.

Slik beregnes forsikringsutbetalingen

Landkreditt Forsikring beregner den totalt forventede avlingen av gras i forenheter, basert på det som er innmeldt til fylkesmannen. Deretter trekkes avlingen du faktisk fikk i skadeåret fra. Da sitter du igjen med avlingssvikten. Dette tallet ganges med erstatningssatsen for den aktuelle vekstkulturen, som er samme satser som fylkesmannen benytter. Summen du da får er det samlede tapet i kroner. Av dette samlede tapet får du utbetalt 15 %.

Vi har ingen egenandel på avlingsskadeerstatning.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men som regneeksempelet viser kan de bli betydelige summer. Det er også verdt å merke seg at forsikringen ikke trekker ut 30 % i egenrisiko, slik som det blir gjort i den ordinære avlingsskadeerstatningen. 

 

Det høres ofte lite ut å få tilbake 15 % av totalt tap på forsikringen av kulturer. Her ser vi likevel at det kan bli betydelige summer. Det er også viktig å merke seg at forsikringen ikke trekker bort 30 % i egenrisiko. Forsikringen har dermed et høyere beregningsgrunnlag for erstatning enn statens erstatningsordning.

 

Har kommet seg godt gjennom vinteren

For Knut M. Strand ser det heldigvis ut til å gå greit med fôr til ammekuene. Han har 65 mordyr, så det sier seg selv at det går mye fôr. Han forteller at de justerte litt på dyreantallet i høst, men hovedsakelig er det godt med fôr fra 2017 som har berget de gjennom vinteren.

– Vi har greid oss bra. Jeg er heldig og har alltid pleid å ha mye fôr på lager. Dette hadde vi heldigvis i fjor også, så det ser ut til at vi skal komme oss greit gjennom vinteren. Men det blir verre om det kommer et dårlig år til, avslutter Strand.

Les mer om forsikring av kulturer.

 

Fakta om forsikring for kulturer

  • Dekker driftstap for deg som produserer grovfôr, korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.
  • Forsikringen dekker blant annet tap forårsaket av: naturskade, avlingsskade forårsaket av klima, brann, feil vanntilførsel som følge av skade på vanningsutstyr, svikt i strømleveranse, tyveri fra bygning, transportulykke, og skade på produksjonslokaler/utstyr.
  • For å få utbetaling på avlingssvikt som skyldes klima må først avlingsskadeerstatning innvilges av fylkesmannen.

 

Viktig å huske når du skal forsikre kulturer

  • Forsikringen må tegnes før avlingsåret starter.
  • Husk å tegne forsikring på verdien av den totale avlingsproduksjonen.
  • Produserer du fôr til egne dyr er det viktig at du forsikrer beløpet du evt. må betale i markedet ved innkjøp av tilsvarende fôr.