Hva kan Norden tilby norske fondssparere?

Oslo Børs er svært oljeavhengig. Over 25 prosent av verdiene på den norske børsen er olje- eller oljerelaterte selskaper. Faller oljeprisen, vil det påvirke negativt.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte

Tar vi med at banker og en del andre selskaper også er sterkt påvirket av oljepris, kan man si at over 50 prosent av verdiene her hjemme er påvirket av oljeprisen.

For Norden utenom Norge er det nesten motsatt; lav oljepris er bra for økonomien. I tillegg kommer det en annen effekt; valuta. Når oljeprisen faller, faller normalt også norske kroner mot svenske og danske kroner. Også mot euro. Da er det fint å være investert i de valutaene som styrker seg.

Når oljeprisen går opp, blir det selvsagt motsatt. Likevel blir det en fin kombinasjon å være investert både i Norge og Norden. Fondssparere vil oppnå en mer jevn avkastning på investeringene.

Avkastning i forhold til risiko

For snart seks år siden ble Landkreditt Utbytte lansert. Årlig avkastning siden oppstart har vært cirka 14 prosent, noe som må sies å være ganske bra avkastning. Det finnes riktig nok flere norske fond som i samme periode har levert høyere avkastning. Men så har heller ikke Landkreditt Utbytte hatt noen ambisjon om å levere høyest mulig avkastning.

I Landkreditt Forvaltning fokuserer vi på å levere høyest mulig avkastning i forhold til den risiko som fondene tar. Når vi ser på risikojustert avkastning, er det Landkreditt Utbytte som i konkurranse med sammenlignende fond har levert best avkastning i forhold til risiko (Sharpe Ratio).

Hva ser vi etter?

Hva kjennetegner selskaper som har bidratt til god avkastning i Landkreditt Utbytte? Først og fremst må selskapene være utbyttebetalende. Vi tror at det er et sunnhetstrekk at selskaper har kapasitet til å utbetale utbytte. Det er ikke høyest mulig utbytte som teller, det handler mer om å finne selskaper som i fremtiden kan fortsette å betale gode utbytter.

Selskapene skal helst ha vært på børs noen år slik at vi har god historikk å forholde oss til. Vi leter altså etter selskaper med mer stabil inntjening. Vi liker ikke stor usikkerhet; for eksempel at en aksje kan stige mye hvis det går bra, og falle tilsvarende hvis det ikke går bra. Vi søker forutsigbarhet. Og skulle vi ta feil, skal selskapene være så solide at det ikke får altfor store konsekvenser. Vi skal ikke slå en indeks, men fokusere på å levere god risikojustert avkastning over tid.

Tid for Norden

Vi i Landkreditt Forvaltning viderefører nå samme tilnærming og investeringsmetodikk på det nordiske investeringsuniverset og lanserer herved Landkreditt Norden Utbytte. I Norden vil det være langt flere selskaper å velge mellom. Norden utenom Norge har mange store selskaper med solide merkenavn. Noen av dem er også markedsledere globalt. Og det finnes langt flere selskaper i mer stabile sektorer som finans, helse, telekommunikasjon og konsum.

Vi tar lavere risiko enn markedet ved å velge selskaper med stabil inntjening. I Landkreditt Norden Utbytte setter vi sammen en portefølje av selskaper helt uavhengig av land, sektor eller størrelse i en indeks.

Vi er aktive forvaltere. Og vi er langsiktige. Det er tid for Norden!