Høstsamling mellom bonde og børs

24. og 25. oktober var Landkreditts årsmøterepresentanter samlet for kompetanseheving på aktuelle problemstillinger og gode faglige diskusjoner. Det ble også tid for utflukt til årets Askeladd og fjøsbesøk hos Marthe Bogstad.

Høstmøtet er møtet der Landkreditts tillitsvalgte møtes for å jobbe med strategisk utvikling, kompetanseheving og diskusjoner om aktuelle forhold. Høstmøtet er et verksted med åpne diskusjoner og prosesser.

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum på høstmøtet.

Årets samling var den første dagen lokalisert på Smakfulle Rom, en konferansegård i Sørum på Romerike, midt i Norges kornkammer. I disse flotte omgivelsene jobbet vi oss gjennom flere temaer, der oppdatering om konsernet, ny teknologi og rollen som
tillitsvalgt var sentrale temaer.

Gårdsbesøk

Marthe Bogstad er tillitsvalgt i Landkreditt, og tok med hele høstmøtet på fjøsbesøk.

Det ble også tid til et gårdsbesøk hos Marthe Bogstad, som er årsmøterepresentant for Akershus. Der fikk vi en presentasjon av driften på gården, og landbruket på Romerike generelt. Marthe er også er samboer med årets Askeladd, Lasse Johansen-Richardsen. Han er utdannet børsemaker, og etablerte for få år siden Norhunt.

Årets Askeladd, børsemaker Lasse Johansen-Richardsen, snakker om sin bedrift på gården.

De har bygd om deler av den gamle driftsbygningen på gården til børsemakerverksted og butikk. Dette er et spennende eksempel på hvordan man kan ta i bruk driftsbygninger til nye bruksområder.

Finanstema på Barcode

Deloitte er Landkreditts internrevisor, og møtets andre dag ble avholdt i lokalene deres i Oslo. Dagen bød på litt tyngre finansfaglige tema, og vi fikk besøk av Christian Anton Smedshaug, fra Agri Analyse. Han trakk sammen trådene mellom finans og utfordringene vi vil møte i landbruket framover. 

En delegasjon fra Svenske Landshypotek deltok også på høstmøtet. De er Landkreditts søsterorganisasjon i Sverige. Vi har mange fellestrekk, og har stor nytte av å utveksle erfaringer.

Per-Olof Hilmér, styreleder i den svenske samvirkebanken Landshypotek var godt fornøyd med å få være med på høstmøtet til Landkreditt. Her sammen med styreleder i Landkreditt, Hans Edvard Torp.