Har du husket å forsikre deg selv?

Kvinne sitter med baby på fanget på gresset. En hund løper glad forbi.

Du er gårdens viktigste ressurs, da er det viktig å være godt forsikret. Som bondelagsmedlem får du svært gode medlemspriser på personforsikringer hos oss.

Norske bønder er flinke til å forsikre hus, traktor og øvrig driftsapparat, men glemmer ofte seg selv. Har du tenkt gjennom hvilke konsekvenser det kan få om du blir syk, skader deg, eller dør?  

I samarbeid med Norges Bondelag tilbyr vi syv ulike kollektive personforsikringer til gode priser. Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige rådgivere så hjelper vi deg å sette sammen en pakke som passer for deg og din familie.

Vi forsikrer også deg som ikke er medlem av Norges bondelag, du finner alle våre forsikringer på: Landkreditt.no/forsikring

Her får du en kort presentasjon av de syv personforsikringene vi tilbyr til bondelagsmedlemmer:

 

Bondelagets livsforsikring

Livsforsikring er en økonomisk hjelp til dine nærmeste om du skulle falle i fra. Dine etterlatte får en engangsutbetaling. Denne kan for eksempel nedbetale gjeld, slik at familien din slipper å flytte fra gården eller hjemmet deres.

Har du barn eller partner, anbefaler vi at du tegner en livsforsikring som dekker hele eller deler av lånet ditt. Hvem som skal motta utbetalingen, bestemmer du.

Les mer om Bondelagets livsforsikring

 

Bondelagets ulykkesforsikring

Å være bonde er kanskje Norges tøffeste yrke. Dessverre er det dette yrket som også er mest utsatt for ulykker.

En ulykke er ikke bare en fysisk og mental påkjenning, men kan også gi økonomiske utfordringer. Med ulykkesforsikring får du dekket nødvendige behandlingsutgifter, i tillegg til en engangsutbetaling ved varige mén.

Les mer om Bondelagets ulykkesforsikring

 

Bondelagets uføreforsikring

Bondelagets uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Da kan en engangsutbetaling komme til stor hjelp. Du kan velge mellom flere forsikringssummer.

Om du skulle bli uføretrygdet vil inntekten din bli betydelig redusert, og det kan bli vanskelig å opprettholde samme levestandard som du hadde som yrkesaktiv.

Uføreforsikringen gir deg en engangsutbetaling som er fritatt for inntektsskatt. Forsikringssummen kommer til utbetaling i sin helhet når du har vært minst 50 % sammenhengende varig arbeidsufør i et tidsrom på minimum 2 år.

 

Lære mer om personforsikring?

Det kan være vanskelig å få oversikt over de ulike personforsikringene, og hvilke som er nødvendige å tegne i din livssituasjon. Lær mer om personforsikring på våre fagsider.

Lær mer om personforsikring

Les mer om Bondelagets uføreforsikring

 

Bondelagets helseforsikring

Arbeidsoppgavene på gården stopper ikke opp om du skader deg. Som bonde er det ekstra viktig å komme raskt tilbake i arbeidet på gården. Med Bondelagets helseforsikring unngår du ventetid på spesialist og eventuell operasjon, slik at du kommer deg raskere tilbake til en aktiv hverdag.

Forsikringen inkluderer:

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 dager.
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.
 • KRY – online legetime for deg og barna dine på mobil, timen gjennomføres som videosamtale.
 • Ubegrenset fysikalsk behandling med henvisning fra legespesialist.

 

Les mer om Bondelagets helseforsikring

 

Bondelagets kritisk sykdomsforsikring

Skulle du bli alvorlig syk, kan det være godt å ha økonomisk mulighet til å leie avløser, eller ha litt ekstra penger i en spesielt vanskelig situasjon. Ekstra sårbar er du som selvstendig næringsdrivende, da du kan risikere å miste hele inntekten din.

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en rask engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt. Erstatningen utbetales 30 dager etter at endelig diagnose er stilt.

Forsikringen gjelder de fleste sykdommer, og du kan se en fullstendig liste i vilkårene.

 

Les mer om Bondelagets kritisk sykdomsforsikring

 

Bondelagets yrkesskadeforsikring

Selvstendig næringsdrivende bønder har ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon.

Bondelagets yrkesskadeforsikring er en spesialtilpasset forsikring for bønder, og dekker ulykker og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid». Om du skulle bli ufør eller få varig mèn etter en arbeidsulykke, kan du få dekket inntektstap i egen næring, merutgifter som følge av skaden og engangserstatning.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivillig yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er et supplement til NAV sine ytelser.

Snakk med oss om du har flere organisasjonsnumre tilknyttet gårdsdriften.

 Les mer om Bondelagets yrkesskadeforsikring

 

Bondelagets barne- og ungdomsforsikring

Husk å forsikre det mest dyrebare du har. Bondelagets barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom hos barnet ditt.

Dette gis det erstatninger for:

 • Medisinsk invaliditet (inntil 25 G)
 • Behandlingsutgifter (inntil 1 G)
 • Død som følge av ulykke eller sykdom (inntil 1 G)
 • Arbeidsuførhet (inntil 9 G)
 • Utvalgte sykdommer (inntil 4,5 G)
 • Dagpenger ved sykehusopphold (kr 650 per dag)
 • Utvidet hjelpestønad (inntil 5 G)
 • Ombygging av bolig (inntil 2 G)

Forsikringen kan kjøpes fra barnet er tre måneder til det er 18 år. Alle dekningene opphører når barnet fyller 26 år, unntatt utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år. 

 

Les mer om Bondelagets barne- og ungdomsforsikring

 

 

Priseksempler

Priseksemplene i denne bloggsaken gjelder frem til 1. oktober 2019.

Prisene kan variere med alder og forsikringssum. Du kan finne nøyaktig pris for deg, med vår kalkulator på Bondelagsforsikring.no

1 G = 98.866 kroner pr 01.05.2019 (Folketrygdens grunnbeløp).