Guide: Slik bør du spare i livets ulike faser

Foto: Dame sitter på trappen utenfor huset med en kaffekopp i hånda.

Hvor er du i livet, og hvordan vil du ha det fremover? Det er mange ulike faktorer som påvirker hvordan du bør spare. Hvilken livsfase du er i har derfor stor betydning for hvilke sparemetoder du bør velge.

Sparing og pensjon oppfattes av mange som komplekst og kjedelig, og ender gjerne opp som et tema som både blir utsatt og stemoderlig behandlet.

I 2011 kom pensjonsreformen og gjorde pensjonen levealdersjustert. Kort oppsummert må alle nå ta et større ansvar for å spare til egen pensjon. Er du 40 år i dag, kan du ende opp med mindre alderspensjon enn dagens pensjonister, om du ikke sparer på egenhånd.

– Det høres kanskje kjedelig ut, men det beste rådet er å spare jevnt og trutt. Sett av et beløp hver måned og spar fast over flere år. Begynn så tidlig som mulig, og øk det faste beløpet etter hvert som økonomien gir rom for mer sparing, råder banksjef Lars Johannessen i Landkreditt Bank.

Landkreditt Utbytte - kåret til årets norske aksjefond

Han har også et annet råd som gjelder for alle, uansett alder og livssituasjon:

– Bruk av kredittkort og forbrukslån kan være fristende, men kan skape problemer. Det er derfor viktig å være i forkant med økonomien, og ha den berømmelige bufferen oppspart. Da slipper du å ty til dyre lån og kreditter, forklarer Johannessen.

Ta høyde for økt boliglånsrente

Han er også opptatt av at de som har boliglån bør forberede seg på en gradvis renteøkning.

– Boliglånsrentene er nå på et historisk lavt nivå. Da må vi ta høyde for at boliglånet kan bli dyrere fremover. Jeg anbefaler alle å sette av penger som om boliglånsrenten var på fire prosent – og ikke på dagens svært lave nivå, sier Johannessen.

Setter du av penger på denne måten sørger du for at forbruket ditt holdes på et fornuftig nivå, samtidig som du legger opp en buffer som du kan ha i bakhånd til å utjevne en renteøkning eller betale uforutsette utgifter med.

Så mye bør du ha på buffekonto

Tidlig sparing kan gi mye på sikt

Unge bør først og fremst fylle opp BSU-kontoen, betale ned på huslånet og bygge opp en buffer. Har du i tillegg rom for å spare langsiktig til pensjon, så kan dette bli store summer på sikt. Rentes-rente-effekten gjør at du kan få ekstra mye igjen for pengene som blir stående lenge.

Det er verdt å merke seg at om du sparer 1 000 kroner i måneden fra du er 25 til 35 år, og bare lar pengene stå urørt, så vil du ha mer på konto som 65-åring, enn om du sparer 1 000 kroner hver måned fra du er 35 til 65 år!

Sparekalkulator: Lek med tall, og se hvor mye sparingen kan gi

Bønder må tenke ekstra på pensjonssparing

Som næringsdrivende bonde må du selv ta grep om pensjonssparingen din. Norsk pensjon er bygd opp av tre deler: Folketrygden, tjenestepensjon og individuell sparing. Mens du som arbeidstaker kun tar hånd om den individuelle sparingen, må selvstendig næringsdrivende også sørge for tjenestepensjonen.

Du kan sette av midler til egen pensjon ved å foreta et årlig innskudd i en etablert ordning. Innskuddet kan være maksimalt syv prosent av gårdens personinntekt mellom 1 og 12 G.

Du kan også benytte deg av IPS-ordningen og spare i aksjefond eller rentefond for inntil 40.000 kroner per år. Du kan spare inntil du er 75 år, og tidligste uttak kan skje når du er 62 år. Du får en skatteutsettelse på 22 % av det du sparer, og det er ingen formueskatt på innestående i spareordningen.

Les fagsider om pensjon for bønder