Godt resultat på tross av uår i landbruket

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt, kunne på tross av tørke og flom i landbruket melde om et godt 2018 for konsernet.

Lønnum trakk blant annet frem jobben som ble lagt ned i forbindelse med både flom- og tørkesommeren som rammet landbruket i 2018. Her ble det gjort en stor innsats for at banken kunne være en god rådgiver for våre medlemmer. Sammen med den enkelte bonde fant banken løsninger, om dette var renteutsettelser, «avlingsskadelån», eller andre tiltak.

– Status er at det generelt lite tegn til krise nå, selv om det fortsatt kommer store investeringer fremover, og vi er avhengige av en sommer som er god, sa Lønnum til årsmøtet.

Med bakgrunn i den vanskelige sommeren, så valgte Landkreditt i fjor høst å utsette renteøkningen på landbrukslån. Renteøkningen kom dermed først i februar. Dette sparte medlemmene for anslagsvis åtte millioner kroner i reduserte renteutgifter.

Kåret til beste bank på boliglån

Ole Laurits Lønnum kunne også fortelle at Landkreditt for tredje år på rad er på topp i Norsk Familieøkonomis kåring av landets beste bank på boliglån.

– Dette er viktig og gir oss en større kundetillitt. Vi skal være gode over tid, selv om prisene vil svinge. Dette er god kommunikasjon, sa konsernsjefen.

Selv om Landkreditt er et samvirke, eid av norske bønder, er også privatkundene viktige. Lån og innskudd fra privatmarkedet bidrar til at banken får mer kapital, og en bedre spredning av risikoen. Dette medfører dermed at vi kan gi bedre priser til landbruket.

Landkreditt Utbytte kåret til beste norske aksjefond

I tillegg er også Landkreditt Utbytte kåret til årets norske aksjefond av Morningstar. Dette blir lagt merke til i markedet. Fondene hadde totalt en vekst på imponerende 30 prosent i 2018.

Lønnum var også innom temaene produktutvikling, digitalisering og kundeopplevelser. Dette er områder som vil ha stort fokus fremover.

Duett Min side, traktorlån og Norden Utbytte var noen av produktene som så dagens lys i 2018.