God informasjon om syke- og foreldrepenger

Det er ingen tvil om at det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter som bonde ved sykdom, svangerskap og fødsel.

Norges Bondelag har utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. Det er også laget en veileder med oversikt over reglene ved fødsel og svangerskap hos bonden.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

– Veilederne er ment å gi en enkel fremstilling av reglene og gi svar på noen av de typiske spørsmålene som oppstår for selvstendig næringsdrivende bønder, sier advokat Elise Midling-Hansen i Norges Bondelag.

Pass på når du nylig har startet opp

Har du nylig overtatt gård og startet opp virksomhet, kan du ha en litt uavklart situasjon. Du kan for eksempel ha lavt skattemessig overskudd som følge av store investeringer. Inntekten før du ble sykemeldt må ha vært minst 0,5 G, snaut kr 50.000. For nystartede kan sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

– Det kan være relevant å se på tidligere eiers netto næringsinntekt fra gården. Budsjetter/statistikker over tilsvarende produksjon i nærmiljøet vil til en viss grad kunne vektlegges, skriver Bondelaget i veilederen.

Ulik vurdering for heltids- og deltidsbonde

Normalt beregnes grunnlaget for sykepenger på basis av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for. Ved varig endring i arbeidssituasjonen eller virksomheten i treårsperioden, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Mange bønder har arbeidsfohold utenom gården, enten som ansatt eller selvstendig. Det gjelder egne regler for kombinerte inntekter. Lønnsinntekten skilles ut og kompenseres fullt ut fra første dag opp til maksimalt 6 G. Hvis taket ikke er nådd, kan næringsinntekten påvirke samlet utbetaling av sykepenger.

Egen forsikring for jordbrukere

En kollektiv forsikring for jordbruker gir bonden rett til å få dekket 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag (i stedenfor 75 prosent). Forsikringen er kollektivt fremforhandlet gjennom jordbruksavtalen. Bonden trenger ikke aktivt å tegne denne forsikringen for å være dekket.

I tillegg er det mulig å tegne en relativt rimelig tilleggsforsikring hos NAV som gir deg 100 prosent dekning fra første dag. Deltidsbonden er også omfattet av den kollektive forsikringsordningen, så fremt vedkommende sin næringsinntekt fra jord- og skogbruk utgjør minimum 20 prosent av samlet inntekt.

Vanskelig å få hjelp

– Vi mottar daglige henvendelser fra bønder med spørsmål om dette, og mange bønder opplever å ikke ha fått tilstrekkelig veiledning fra NAV. En bonde må forholde seg til flere regelsett ved sykdom, svangerskap og fødsel. Ved siden av de ytelsene man har rett på fra NAV er det en egen forsikringsordning for jord- og skogbruker, samt reglene om avløsertilskudd, sier Midling-Hansen.