Frykter at farlige el-feil ikke rettes

Mer enn halvparten av norske gårdsbruk har nå gjennomgått en grundig el-kontroll, viser ny undersøkelse. Men fagfolk frykter at rettingen av påviste feil går for tregt.

Seks av ti bønder har fått gjennomført en utvidet el-kontroll for landbruk på egen gård, ifølge en undersøkelse utørt av Agri analyse for Landkreditt Forsikring. 34 prosent svarer nei, mens 7 prosent ikke vet om dette er gjort.

– Veldig mye har skjedd siden arbeidet med slike kontroller ble satt i system for noen år siden, men vi må få med alle, for dette går direkte på brannsikkerheten, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Kontrollene foretas av en sertifisert takstmann eller el-kontrollør, som blant annet benytter varmesøkende kamera for å avdekke uregelmessigheter.

Må følges opp

At kontrollen er gjennomført betyr ikke automatisk at påviste feil blir rettet.

– Gjennomgangen er bare første steg, og det er viktig at den enkelte bonde følger opp. Vi kan dessverre ikke være sikre på at de påviste avvikene faktisk blir tatt tak i, sier Ane Wiig Syvertsen.

Landkreditt Forsikring arbeider nå med tiltak for å stimulere til at enda flere gjennomfører kontrollen, og at bøndene iverksetter de utbedringer som anbefales for å forebygge brann på sin egen gård.

– Det kan bli aktuelt å gå regionalt til verks, og ta kontakt med kunder som ennå ikke har hatt utvidet el-kontroll. Samtidig vurderer vi ulike samarbeidsopplegg med sertifiserte el-takstmenn, for å bidra til at det blir mest mulig praktisk og lønnsomt for bonden å gjennomføre de tiltakene som behøves.

Det er allerede innført en prisrabatt i forsikringene når bonden kan dokumentere at utvidet el-kontroll er gjennomført og el-takstmannens anbefalinger er fulgt opp.

Opp til bonden selv

Resultatene fra en el-kontroll blir ikke sendt inn til offentlig myndighet. Heller ikke til forsikringsselskapet, uten at kunden godtar opplasting til forsikringsbransjens database FG-kontroll, ifølge Gunnar Flataukan, som er fagsjef og daglig leder i kontrollforetaket Elsikker.

Som sertifisert el-takstmann gjennom bransjeorganisasjonen Norsk Takst utfører han jevnlig el-kontroller på norske gårdsbruk. Som regel avdekkes det en rekke større eller mindre avvik.

– Bare i de mest alvorlige tilfellene kan vi nødrette feilene der og da, eller i verste fall koble fra de berørte deler av anlegget. I noen tilfeller blir bonden bedt om å tilkalle el-entreprenør for umiddelbar retting når kontrolløren er på gården, sier Flataukan.

I hovedsak er det opp til bonden selv å ta affære. Når det kan være snakk om kostbare utbedringsbehov synes nok mange at dette blir vanskelig å prioritere, tror Flataukan, som allikevel har sett klart høyere interesse for el-sikkerhet blant bøndene de siste par årene.

Tidligere undersøkelser blant bøndene har vist at nær halvparten av branntilløpene i driftsbygninger på norske gårder hadde sammenheng med elektriske installasjoner. Ytterligere 20 prosent skyldtes elektrisk utstyr.

– Med bedre elsikkerhet ville svært mange av brannene vært unngått. Styrket innsats på dette feltet vil ha stor betydning for landbruksnæringen, sier Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt Forsikring.