Fornøyde årsmøteutsendinger fra Vestfold

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg og Hans Kristian Teien var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få deres syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, årsmøteutsending fra Vestfold.

Brenner for å gjøre Landkreditt kjent

Wedel-Jarlsberg og Teien forteller at de særlig brenner for å gjøre Landkreditt kjent for flere potensielle kunder.

– Vi bønder mister makt i markedene, så det er viktig å kunne påvirke og følge med på utviklingen på vegne av både meg selv som ung bonde, samt alle andre eierne fra Vestfold og landbruket for øvrig, sier Wedel-Jarlsberg.

– Landkreditt er store på landbruk, og å bidra til at Landkreditt kan bli enda bedre, er noe jeg brenner for som tillitsvalgt, mener Wedel-Jarlsberg.

Hans Kristian Teien, årsmøteutsending fra Vestfold.

Landkreditt må være synlige

Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva utsendingene mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– Gode priser er viktigst for å få nye kunder. Det er viktig å ha et komplett tilbud, samt å gi noen fordeler for totalkunden, mener Teien.

Wedel-Jarlsberg mener også tilstedeværelse er viktig.

– Landkreditt bør fortsette å være tilstede på bondens arenaer. I tillegg kan vi kanskje bli enda flinkere til å fronte de faste kundebehandlerne, og ikke bare distriktssjefene, tror Wedel-Jarlsberg.

Mulig å påvirke

Årsmøteutsendingen fra Vestfold mener Landkreditt er en bank som kjenner landbruket godt, og som har forutsigbare betingelser.

– Landkreditt er en gjennomsiktig organisasjon, og vi har gode muligheter til å påvirke hva som skal skje, og hva det skal satses på, sier Wedel-Jarlsberg.

Begge er enige om at det har vært et godt møte, som har hatt mange interessante innlegg.

– Innleggene om teknologiske utviklingstrekk i bransjen og om strategien for Landkreditt var høydepunktene for meg, sier Teien.

– Og så var det selvfølgelig et stort høydepunkt for oss i Vestfold at Hans Edvard Torp ble valgt inn som ny styreleder, avslutter en fornøyd Wedel-Jarlsberg.