Fornøyde årsmøteutsendinger fra Rogaland

Stein Pettersen, Jakob Eskeland og Anna Stangeland var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få deres syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Anna Stangeland, årsmøteutsending fra Rogaland.

Brenner for eierstyring

Årsmøteutsendingene fra Rogaland er alle enige om at eierstyringen og samvirkeorganiseringen av selskapet er viktig.

– At vi har eierskap, og at det utvikles gode produkter til bonden er viktig. Landkreditt må gi bonden trygge rammer og forutsigbarhet i forhold til langsiktige økonomiske avtaler og planlegging av gardsdrifta, sier Stangeland.

Eskeland er enig, og tilføyer:

– Medlemmene skal kunne påvirke banken, og det skal være kort veg opp til ledelsen.

Jakob Eskeland, årsmøteutsending fra Rogaland.

Landkreditt må være best på pris

Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva utsendingene mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– Først og fremst må vi være gode på pris, og så må vi ha distriktssjefer som er kompetente på produktene innen lån og forsikring. Dette fungerer veldig godt i Rogaland nå, sier Pettersen.

Stangeland og Eskeland er enige, og trekker begge frem at høy kompetanse på landbruk, ha gode produkter og god oppfølging av kundene som viktige suksessfaktorer for Landkreditt.

Stein Pettersen, årsmøteutsending fra Rogaland.

Samvirket er viktig

Av fordelene med å være kunde i Landkreditt i dag trekker de frem likhetsprinsippet i et samvirke, der alle får like priser innenfor like vilkår.

– Vi blir godt faglig ivaretatt av de ansatte. Det er gode priser, og vi kan være med å påvirke i selskapet, sier Pettersen.

Alle er enige om at det har vært et godt årsmøte med mange interessante innlegg.

– Det har vært en god ramme rundt hele årsmøtet, avslutter en fornøyd Stangeland.