Fornøyde årsmøteutsendinger fra Østfold

Ragnhild Duserud, Bjørn Brustugun og Hans Nummestad var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få deres syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Ragnhild Duserud, årsmøteutsending fra Østfold.

Brenner for bondens bank
Ragnhild Duserud forteller at hun særlig brenner for at Landkreditt skal være en god finansaktør med høy kompetanse på landbruk.

– Landkreditt skal gi gode bank- og finanstilbud for bønder. Landkreditt skal ha høy landbrukskompetanse, og på den måten være den foretrukne banken for landbruket. Vi bønder investerer tungt, og forvalter store bedrifter. Da trenger vi en bank som ivaretar våre interesser, mener Duserud.

Ranghild Duserud møtte på årsmøtet sammen med Hans Nummestad og Bjørn Brustugun, som også er årsmøteutsendinger for Østfold. Brustugun er ordfører i Landkreditt og ledet årets årsmøte vel i havn.

Hans  Nummestad, årsmøteutsending fra Østfold.

Landkreditt må være best på pris
Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva Hans Nummestad mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– Landkreditt må være best på pris over tid. Vi må være solide, oppriktige og langsiktige, mener Nummestad.

– Og så er det viktig med tilstedeværelse der bonden er, for eksempel på messer og landbruksmøter, tror Duserud.

Samvirkestyring en fordel
Duserud og Nummestad mener også at samvirkeoppbygginen er en fordel med Landkreditt.

– Det er en fordel med en bank som er eierstyrt, og du har stemmerett, mener Nummestad.

Duserud er enig i at samvirkeorganiseringen er god, og at tillitsvalgte kan være en viktig lyttepost for organisasjonen.

– Og så er det en bank med landbrukskompetanse, som forstår bonden. Landkreditt har i tillegg enkle tjenester og gode betingelser, sier Duserud.

Godt møte
Alle representantene er enige om at det har vært et godt årsmøte med mange interessante innlegg.

– Jeg likte godt sekvensen om tillitsvalgte som en ressurs på dag to, sier Duserud.

Sekvensen tok opp mange sider av hvordan de tillitsvalgte er viktige brikker i en samvirkeorgansiasjon, og hvordan Landkreditt vil satse på medlemsdemokratiet fremover.

– For meg var leders tale og konsernsjefens redegjørelse noen av høydepunktene. Og selvfølgelig hadde vi en hyggelig årsmøtemiddag der særlig mannskoret fra NMBU imponerte, avslutter Nummestad.