Fornøyde årsmøteutsendinger fra Akershus og Oslo

Marthe Bogstad, Torbjørg Kylland og Anders Klaseie var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få deres syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Anders Klaseie, årsmøteutsending fra Oslo og Akershus, ble valgt inn som 1. vara til styret i Landkreditt på årsmøtet.

Brenner for bondens bank

Anders Klaseie ønsker å synliggjøre at det er bøndene som eier banken, og ønsker at det skal være best mulig betingelser for både eiere og andre kunder.

Torbjørg Kylland er enig i at Landkreditt skal ha gode betingelser for landbruket.

– Landkreditt skal være den foretrukne finansieringskilden for et bredt landbruk over hele landet, sier hun.

– Jeg håper vi rett og slett kan være med å gjøre en forskjell, og vise hvor utrolig bra Landkreditt er, sier Marthe Bogstad.

De tre er alle årsmøteutsendinger for Akershus og Oslo.

Torbjørg Kylland, årsmøteutsending fra Oslo og Akershus.

Landkreditt må være best på pris

Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva utsendingene mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– Vi må ha økonomisk gunstige tilbud på lån, innskudd og forsikring. I tillegg tror jeg det er viktig med god, personlig og rask kommunikasjon. Samtidig må det tilbys enkle og gode digitale løsninger, sier Kylland.

Klaseie og Bogstad er enige – gode betingelser og nærhet til kunden er viktige elementer for å lykkes fremover.

Viktig med samvirke

De mener også at samvirkeorganiseringen er viktig for Landkreditt.

– Med et samvirke er det vi som kunder som er eiere. Dette gjør at det ikke er en «pengemann» i bakkant som tjener penger på at jeg er kunde. I tillegg kan vi være med å gi innspill og stille spørsmål til det som skjer i konsernet, mener Klaseie.

Anders Klaseie ble valgt inn som 1. vara til styret i Landkreditt, og vil dermed møte fast på styremøtene i året som kommer.

Alle er enige om at det har vært et godt årsmøte, med mange gode innlegg. Kylland trekker fram debatten i møtet, og innlegg om strategi og informasjon som sine høydepunkt.

Men også den sosiale biten er viktig som tillitsvalgt.

– Det er moro å kunne være med å påvirke framtida til Landkreditt, og samtidig bli kjent med mye bra folk. Det var utrolig god stemning på årsmøtemiddagen, avslutter en fornøyd Bogstad.