Fikk bedre styring på gårdsregnskapet

Det er igjen tid for årsoppgjør. Der bonden tidligere har sittet med den store permen og sortert bilag, finnes det nå digitale løsninger som forenkler prosessen vesentlig.

Duett MinSide er en løsning som gjør at bonden og regnskapsføreren kan jobbe i samme system. Bonden får dermed en bedre oversikt over gårdens økonomi. I løsningen finnes alltid oppdatert informasjon om alt fra inn- og utbetalinger – til totaløkonomi, omsetning og resultat.

– Det er et stort framskritt at bonden nå kan følge regnskapet fortløpende, og ikke bare se resultatet når årsoppgjøret er tatt. På denne måten blir det enklere for bonden å holde god oversikt, og det blir mulig å ta raskere grep når det er nødvendig, sier Marianne Kirchoff, leder for landbruksavdelingen i Landkreditt.

Raskt og enkel håndtering av bilag og fakturaer

Fakturaer og andre bilag kan raskt skannes inn med mobilen og sendes videre til en e-postadresse. Fakturaene kan også sendes direkte inn som EHF eller e-post fra fakturautsteder. Avregninger og oppgjør fra for eksempel Tine og Nortura kommer rett inn i systemet ved hjelp av Landbrukets dataflyt.

Bonden går deretter inn i nettløsningen Duett MinSide for å godkjenne og attestere betalingen, uten å behøve å taste inn kid- og kontonummer. Innlogging i nettbanken er heller ikke nødvendig.

På denne måten kan bonden gjøre unna regnskapsarbeidet fortløpende og unngår dermed skippertaksarbeid ved årets slutt.

Godt verktøy for bonden

– Endelig er jeg kvitt permen med alle papirbilagene. Regnskapsarbeidet hoper seg ikke lenger opp, men tas fortløpende, forteller Eldrid Skau, som ved siden av å jobbe i Landkreditt er sau- og ammekubonde. Hun var en av bankens første kunder til å benytte Duett MinSide.

– At jeg i tillegg har tilgang til et oppdatert regnskap, gir meg mye større innblikk i gårdens økonomi. Det blir rett og slett mer interessant å følge med på økonomien, fortsetter Skau.

Hun trekker særlig fram at tjenesten er et godt styringsverktøy når det kommer til investeringer og kostnader.

– Nå er det mye enklere å ta kvalifiserte beslutninger om investeringene vi gjør. Vi vet akkurat hva det er rom for eller ikke, forklarer hun.

Hun mener at regnskapsføreren fortsatt er en viktig ressurs, men at rollene har endret seg litt.

– Fremfor å hovedsakelig føre bilag, ta årsoppgjør og hente ut tall ved behov, er han nå i større grad en rådgiver som vi diskuterer regnskapstall og beslutninger med, sier hun avslutningsvis.

God oversikt

Nettløsningen gir bonden et eget dashbord som viser utviklingen i økonomien. Dashbordet kan tilpasses til å vise de tallene som er viktigst for den enkelte. I tillegg er det enkelt å ta ut rapporter på alt fra resultat og balanse til kostnader og likviditet.

– Duett MinSide kan også forenkle bondens hverdag i kontakt med banken. Du kan enkelt ta ut rapporter med oppdaterte tall fra gårdens regnskap. Dette gir banken et veldig godt utgangspunkt for behandling av lånesøknaden din, forklarer Marianne Kirchoff videre.

– Dette er en god løsning som vi er svært glade for å kunne tilby våre landbrukskunder. Duett MinSide forenkler bondens hverdag, og gir både større innsikt og kontroll, konstaterer hun.

Slik får du Duett MinSide

Det er en forutsetning at regnskapet ditt føres i Duett for å benytte Duett MinSide. For å opprette tjenesten kontakter du din regnskapsfører.

Les mer og se priser på Duett MinSide