Fasit på naturstien på åpen gård 2019

Åpen gård arrangeres av lokallagene i Norges Bondelag hvert år, og samler opp mot 90.000 besøkende. Landkreditt støtter arrangementet, og bidrar blant annet med natursti. Her finner du svarene på årets natursti, for både barn og voksne.

Fasit spørsmål for voksne

1. Hva er en griskokk?

2. I Danmark ble det i 2016 brukt 41 mg antibiotika per kilo produsert kjøtt, og i Spania 363 mg. Hvor mye antibiotika ble brukt per kilo kjøtt i Norge?


3. I 1960 brukte norske husholdninger ca 40 % av inn­tekten sin på mat. I 1980 var tallet ca 20 %. Hvor stor andel av inntekten 

bruker vi på mat i dag? 

4. Hva var gjennomsnittlig antall melkekyr per melkeprodusent i 2018? 


5. Hvor høy andel av det totale salget av grønnsaker i 2018 var økologisk? 

 

6. Både Norge og EU gir økonomisk støtte til sine bønder. Hvis vi ser støtten i forhold til BNP, hvem gir mest?

 

7. Hvor stor andel av Norges totale klimagassutslipp kom fra jordbrukssektoren i 2017? 

8. På verdensbasis er ca 18 % av landarealet dyrkbar mark. Hvor stor del av Norges landareal er dyrkbar mark?

 

Fasit spørsmål for barn

1. Hva kalles det når gisene føder?

 

2. Hvor gjør bonden av møkka fra husdyra?

 

3. Hvor mange bønder dyrket potet i Norge i 2018?

 

4. Hvor mange mager har kua?

5. Hva er økologisk landbruk?

 

6. Hvis du setter 100 kroner i banken, og får 2 % rente. Hvor mye rente får du da i kroner på ett år?

 

7. De vanligste kornartene i Norge er bygg, hvete, rug og havre. Hva slags redskap bruker bonden for å høste kornet?

 

8. Hva er en drøvtygger?