Drømmen om den digitale agronom

Bonde gjør innstillinger på melkeroboten i fjøset.

Framtidas bonde er digital. Presisjonlandbruket kommer. Men er agronomen en del av denne utviklingen?

Det ser ut til at et av de mest populære temaene i landbrukstidskrifter og andre fora for bønder dreier seg om ny teknologi. Klart det er spennende hva utvilklingen kan bringe. Og for mange av oss er det også moro at det skjer noe nytt.

Nytt og konkret er tiltrekkende

Som bedriftsleder er teknologi et av områdene du må følge med på. På samme måte som politikk, marked, økonomi, klima med mer. Noe av det som gjør at teknologi er mer inspirerende å følge med på, er at det som ledelsesoppgave er mer konkret enn de andre områdene jeg nevnte.

Samtidig kan det være lettere for oss å fokusere på noe som er konkret. Det skal vel heller ikke legges skjul på at noe som durer ofte er noe bønder liker. Men da er det viktig at vi husker at teknologi er mer enn det fysiske dingsen.

Utfordringen er hva vi fyller teknologien med

I vinter var jeg i Tasmania på en konferanse innen ledelse i landbruket. Naturlig nok var både droner og sensorer med i mange presentasjoner for å vise at man henger med. Den tekniske utviklingen har kommet langt og det ser ikke ut til at den er bremsen for hva vi kan få til.

En av innlederne pekte på at utfordringen nå er å omsette vår kunnskap slik at den kan brukes av for eksempel robotene på en bedre måte. Og i neste omgang, når enorme mengder data samles inn, blir utfordringen å analysere disse slik at de kan brukes på en fornuftig måte. Det betyr at den agronomiske kunnskapen ikke er overflødig, men får en ny utfordring.

Agronomen fortsatt viktigst

Jeg ser et stort framskritt i at vi ikke lenger måler en bonde på hvor mange hester traktoren har eller størrelsen av dekkene. Det er i ferd med å bli mer prestisje i hvilken dings du har på taket av traktoren. Og det er på mange måter en bra utvikling. Men dingsene må brukes på en riktig måte til noe vi i neste omgang kan tjene penger på.

I et intervju med Tønsberg Blad ble gårdsbestyer Egil Samnøy på Jarlsberg Hovedgård spurt om betydningen av teknologi. Det er tjue år siden de kjøpte sin første tresker med GPS, og senere har de fulgt opp og prøvd ut det de har funnet nyttig av ny teknologi, som N-sensor, autostyring og mer.

Men Samnøy understreker at teknologien ikke er den viktigste faktoren i planteproduksjonen. Han foretar følgende prioroitering:

  • Grunnleggende god agronomi: 50 %
  • Valg av riktig vekst: 25 %
  • Timing: 20 %
  • Presisjonsjordbruk (teknologi): 5 %