Det går så det suser i skogen

Hogstmaskin hogger tømmer i skogen. 2018 var et svært godt år for skogeieren.
Økte priser på tømmer, økt avvirkning og økt planting i skogen. Det var bra å være skogeier i 2018.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Fra 2010 har vi hatt en jevn økning i avvirkning i skogen i Norge. I 2018 manglet det noen få kubikkmeter på at vi passerte 11 millioner. I årene før 2010 hadde vi et varierende bilde, men i snitt rundt 8 millioner kubikkmeter i årlig avvirkning.

Rekordhøye priser

– Prisene varierer med etterspørselen på verdensmarkedet, og akkurat nå har de nådd en topp. Men skognæringen er langsiktig, og etter hogst handler det også om å bygge opp igjen skogen for neste generasjon, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Gjennomsnittlig tømmerpris steg med 16 prosent i fjor. Det er 57 kroner mer enn året før. Særlig stor var prisøkningen for massevirke, med over 30 prosent i forhold til 2017.

Høyt volum kombinert med gode priser gir en bruttoverdi på tømmeret på nær 4,5 milliarder kroner. God etterspørsel i verdensmarkedet har påvikret prisen i riktig retning. I tillegg til hver krone skogeier mottar i oppgjør for salg av tømmer, kan vi regne med en videreforedling og verdiskaping frem til sluttkunden. Denne har direktoratet beregnet til 10–12 kroner per kubikkmeter. Dermed ligger et verdiskapingspotensiale i årets hogst av tømmer på 44–54 milliarder kroner.

En skogeiers tilpasning

På grunn av ordningen med tømmerkonto har du mulighet til å foreta en ekstra hogst i tider med gode priser. Overskuddet kan du fordele over tid med minimum 20 prosent hvert år av ubeskattet saldo. En som benyttet seg av en ekstra hogst i 2018 var Per Olav Løken i Heradsbygd sør for Elverum.

Han forteller til bladet Skog at han for ett år siden satt igjen med kr 330 per kubikkmeter etter at kostnader er trukket fra. I storhogsten han gjorde i 2018, var tilsvarende rotnetto kr 430 per kubikkmeter. Det skal bemerkes at andelen av sagtømmer er høyere enn snittet. 

De som følger markedene mener at de gode prisene vil holde seg noe tid framover. Også for massevirkeprisene forventer man en økning første halvår 2019.

Også lettere transport 

Det er bare det siste året som har ligget høyere i pris enn gjennomsnittet etter 2010. Så årsaken til jevn økning i avvirkning de siste årene er mer enn bare økt pris.

– Myndighetene har satset stort på infrastruktur de siste årene, med oppgradering og nybygging av skogsveier. Det er også investert betydelig i kaianlegg langs hele norskekysten, med statlig støtte. Ved siden av gode priser er dette viktige forutsetninger for økt avvirkning, skriver Landbruksdirektoratet på sine sider.

Tilveksten er høyere enn avvirkningen

På tross av rekordhogst i 2018 er det fortsatt noe igjen før vi når taket. Tilveksten i norske skoger et klart høyere enn uttaket. Potensialet er der.

Og skogeieren har tanke for at skogen skal fornyes. Norske skogplanteskoler melder om en økning på 8,3 prosent i leveranse av planter. Med 40 millioner leverte planter må vi tilbake til slutten av 1990-tallet for å finne tilsvarende volum. I mellomtiden har det i første tiår av 2000-tallet ligget på drøyt halvparten.