Danske bønder tjener ekte penger

Foto: Dansk gård

Det er ikke lenger verdistigning på jord, som finansierer dansk landbruk. Fortsatt er det mye igjen før økonomien er god.

Jeg deltok i starten av desember på en økonomikonferanse i Danmark. Optimismen var rimelig bra, selv om økonomien på ingen måte er friskmeldt. På ti år har egenkapitalen i dansk landbruk blitt redusert fra 188 til 88 millarder danske kroner. Gjelden er på 350 milliarder, så her snakker vi om svært høy gjeldsgrad.

Mye å glede seg over nå

– Vi har begynt å tjene ekte penger nå, mens det tidligere i stor grad var konjunkturutviklingen som hjalp oss, sa leder for sektoren «Økonomi og virksomhetsledelse» i rådgivningsorganisasjonen SEGES, Anders Harck.

Kort fortalt: Gode tider for svineprodusentene, helt OK for melkeprodusentene og det går bedre for planteprodusentene. Han mente at bonden ikke kunne forvente at det ble bedre enn dette. Derfor bør den enkelte benytte tiden til å bedre sin situasjon.

Mer fokus på risiko fremover

Oppfordringen var å fokusere mer på kroner enn på kilo. Landbruket må være forberedt på store svingninger også framover. Gode tider må brukes til å bedre soliditeten. Med en så stor gjeldsgrad er følsomheten for rentesvingninger betydelig.

Spør du en dansk bonde om hva han er mest bekymret for slik situasjonen er nå, får du høre at det er to ting: At afrikansk svinepest kommer til Danmark og at nøkkelmedarbeidere slutter. Det var på konferansen derfor også stort fokus på ledelse.

Premiering av bæredyktig landbruk

I hvilken grad dansk landbruk skal lykkes er avhengig av hvordan man takler utfordringene knyttet til klima, bæredyktighet og digitalisering. Når det gjaldt det siste, bruken av blant annet data som samles inn, sa Anders Harck:

– Våre hoder er det største hinder for videre utvikling.

Finansintutisjonene har større fokus på at de vil finansiere bæredyktig virksomhet. Det samme tenker investorer i for eksempel pensjonskasser. Men bøndene kan ikke vente rimeligere finansiering av den grunn, bare bedre tilgang på kapital.

Generasjonsutfordring

Hvis vi ser bort fra de minste gårdene, hobbylandbruket, er det for tiden cirka 25.000 heltids- og deltidslandbruk i Danmark. Her er gjennomsnittsalderen 56 år. Beregningene viser at mellom 12.000 og 14.000 eiendommer skal gjennom et eierskifte i løpet av de nærmeste ti årene. 

– Vi har bruk for verktøy til å håndtere utfordringene med eierskifte. Og verktøykassen har ikke nok å velge mellom. Utfordringen med å skaffe finansiering er et paradoks, siden inntjeningen er bedre enn på mange år, sa Anders Harck.