Danske bønder er best, men har det verst

Høyt kostnadsnivå gjør det vanskelig å drive godt i Danmark.
Bønder i Danmark utnytter sine muligheter veldig bra, men ytre vilkår gjør det vanskelig å få til gode resultater.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

I en forskningsrapport fra København Universitet er økonomiske resultater fra 80.000 europeiske landbruk analysert. 25 EU-land er med, det vil si at tall fra Norge ikke er inkludert. Målet er å vurdere danske bønders konkurranseevne.

Gode bedriftsledere i Danmark

På den ene siden vurderes evnen bønder har til å utnytte sine produksjonsmuligheter. På den andre siden vurderes om produksjonmulighetene er bedre i Danmark i forhold til de andre EU-landene. Det betyr at man får vurdert hva den enkelte bonde kan påvirke, i motsetning til hva man ikke kan gjøre noe med.

– Det overordnede bilde er at danske bønder innenfor alle driftsgrener generelt er dyktige bedriftsledere med i gjennomsnitt bedre utnyttelse av sine produksjonsmuligheter enn tilsvarende produsenter i de andre landene, konkluderer rapporten.

Taper i forhold til andre

Sammenligner man så med bønder i andre land i EU, kommer danske bønder dårligere ut. Dette måles i muligheten til å skape inntekt ut av kostnadene. Enkelt sagt: Kostnadsnivået er for høyt i forhold til resultatet man kan oppnå.

På alle områder har danske bønder et høyere kostnadsnivå: Lønnskostnader, kapitalkostnader og variable kostnader. Dette høyere kostnadsnivået fører altså ikke til at de oppnår høyere produktpriser og totale inntekter.

Ikke alt man kan gjøre noe med

Så kan man spørre om ikke dansk landbruk selv har skapt noe av dette problemet. Ved å satse så mye på eksport, for eksempel i svineproduksjonen, blir prisene fastsatt av et verdensmarked hvor omkostningene generelt er mye lavere. 

Videre er det naturlig å peke på høye danske jordpriser, som ikke er bestemt av myndighetene, men av et marked bøndene selv er med på å danne. Indirekte har de mulighet til å påvirke dette.

Konklusjonen er at selv om det er mulighet for forbedring, er potensialet mindre i Danmark enn i andre EU-land.