BU-pris for godt samarbeid i samdrift

Foto: Ku ute på beitet.

Samdrifta SMOK er profesjonelle på ledelse. I tillegg er de gode sosialt og tar ansvar for jorda i bygda.

I Sogn og Fjordane er årets Bygdeutviklingspris tildelt Straumsnes Mjølk og Kjøt DA (SMOK) og Storfeprosjektet i Sogn og Fjordane. SMOK får prisen for blant annet god ledelse og samarbeid.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

– Vi var samde om at vi alle skulle delta aktivt i arbeidet. Samdrifta skulle ikkje berre vere eit samarbeid på papiret, med mange passive eigarar. Den sosiale sida ved samarbeidet er utruleg viktig for trivselen vår, seier Kjartan Åsnes, dagleg leiar i SMOK og heiltidsbonde.

Samdrift med tydelig strategi

Kjartan Åsnes har 70 prosent av arbeidet i samdrifta. De to andre deltakerne har 15 prosent hver og arbeid utenom. Hver av deltakerne driver sin egen jord og selger fôret til samdrifta. De er tydelige på at SMOK skal arbeide for å oppnå topp kvalitet på produktleveransar ved å ha hovedfokus på velferd både for dyr og menneske. 

Denne visjonen konkretiserer de gjennom følgende: «Samdrifta skal gje mogelegheiter for ordna arbeidsforhold, fritid, og ferie for deltakarane. Samdrifta kan utføre andre aktivitetar som er naturleg knytte til landbruket. Selskapet skal arbeide for best mogeleg resultat basert på dei ressursane som deltakarane stiller til disposisjon for samdrifta.»

Konkretisering av overordnede mål

Skal dette bli noe mer enn festtaler, må strategien konkretiseres gjennom mål knyttet til den daglige drift. Disse finner du på hjemmesidene til SMOK:

  • Ha sterkt fokus på kalveoppdrett, minst 100 kg på 100 dagar
  • Lage gode kviger til mjølkeproduksjonen, minst 570 kg ved kalving på 24 mnd.
  • Levere oksar med god kvalitet, på minst 310 kg på 14 mnd.
  • Produsere kvalitetsmjølk, med yting på minst 10 500 l EKM.
  • Drive aktiv avlsplanlegging, med fokus på haldbarheit.
  • Kvar av oss levere godt grovfôr til SMOK, med kvalitet på minst 0,88 Fem pr. kg tørrstoff.

Mål må følges opp underveis

I følge et intervju med Bondevennen har SMOK-medlemmene planleggingsmøte for kommende år. I fokus står høy ytelse og mer og bedre grovfôr, samt å redusere kostnadene generelt i produksjonen.

– Å sette seg mål er viktig både for eigen del, men også for å samanlikne og diskutere med andre bønder, sier Åsnes til Bondevennen.

Utbetaling til samdriftsdeltakerne skjer i en klart prioritert rekkefølge:

  1. Sikre full betaling for arbeid. Fjøsstellet er den viktigaste faktoren for økonomien i drifta.
  2. Sikre full betaling for grovfôr. Det motiverer til bedre grovfôrproduksjon.
  3. Sikre kvoteleie. Leien har i praksis svingt fra 0 til 27 øre per liter.
  4. Avkastning på innsatt kapital.