Bra investering for framtida i skogen

Foto: Mann står i et branntårn og ser utover skogen.

Selv om det er langt fram, viser arbeid i ungskogen at du økonomisk har mye igjen for det du legger ned av jobb.

Mange synes det er vanskleig å prioritere oppgaver som først gir avkastning om så mange år som det vi opplever i skogen. Fortvil ikke! Når det gjelder ungskog er konklusjonen klar: Alt du gjør av tiltak i skogen er bedre enn ingenting.

Start med rydding av lauv

– Tenk om alle i det minste kunne foretatt litt lauvrydding i plantefeltene. Uten å rydde litt lauv når ungplantene har nådd 1-2 meters høyde, er det stor fare for at kratt og lauvskog konkurrerer ut plantene du har plantet, særlig på plantefelt av gran der lauvskogen trives godt, sier skogkultursjef Christian Svenkerud i Glommen Skog til Skog.no

Når du har kostet på en planting vil det være en dårlig investering hvis vi ikke legger til rette for vekst. Rekker du ikke over alt via egen innsats er det fortsatt mye penger å tjene på å få ryddet vekk lauv og kratt, selv om du leier inn folk til å gjøre jobben. Glommen Skog hadde i sommer 100 skogasrbeidere tilgjengelige fra Polen og Serbia.

Her er argumentene for ungskogpleien

Foruten å fjerne konkurrerende vegetasjon som hindrer granas vekst, får gjenværende planter mulighet for høyere kvalitet, økt volum og en større andel sagtømmer ved både tynning og sluttavvirkning. Riktig antall trær gir også rimeligere drift ved avvirkning.

De fleste kommuner tilbyr 30 prosent tilskudd til ungskogpleie. I tillegg kan du bruke skogfond med skattefordeler til ungskogpleie. En god investering i en bedre skjøttet skog blir dermed ekstra lønnsom.

Gode tips for ungskogpleie

Skogkultursjef Svenkerud sier som nevnt at alt du gjør av tiltak i skogen er bedre enn ingenting. I tillegg peker han på betydningen av å gå inn tidlig nok. Når du avstandsregulerer må du også sørge for å ta ut nok trær og ende opp med ønsket treantall.

Det er viktig at du ved hogst setter av nok skogfondsmidler til skogkulturarbeidet. Ordningen med skattefordel ved bruk av skogfond til skogkultur, gjør at kostnaden blir svært lav. Lei inn folk til jobben hvis du ser at du ikke har kapasitet selv.