Avsluttet ledervervet med et aktivt, godt år

Knut A. Nordmo holdt sin siste leders tale på møtet, og kunne melde om et godt år for selskapet. Veksten i privatmarkedet har vært høy, og markedsandelene på landbruk er gode.

Nordmo presiserte også hvor avhengige Landkreditt er av denne balansegangen mellom privatmarkedet og landbruket. Ved å spre risiko på denne måten, og med god tilgang på private innskudd, kan det også gis gunstige priser til landbruket.

Forsikring på plass i selskapet

Styreleder Nordmo dro frem Landkreditt Forsikring som en av årets største milepæler. Det nye datterselskapet kom på plass i november etter at Landkreditt Finans ble solgt ut, og Landkreditt kunne kjøpe seg opp i Landbruksforsikring.

– Nå starter en langsiktig jobb der vi skal utvikle Landkreditt Forsikring videre. Vi skal bygge stein på stein og Landkreditt Forsikring skal bli en sterk driver i konsernet på sikt, sa Nordmo fra talerstolen.

Medlemsdemokratiet er viktig

Nordmo hadde også fokus på medlemsdemokratiet i Landkreditt. Det har vært tatt mange grep for å styrke medlemsdemokratiet de siste årene. Dette er blant annet gjort for å kunne dokumentere at Landkreditts kapital har tydelige eiere.

– Dette gir en reell eierstyring og sikrer kapitaltilgangen vår. Dette er det viktig å utvikle og forbedre videre. Vi må også bevisstgjøre våre medlemmer om sin rett og plikt til å utvikle selskapet ved å avgi stemme og stille til valg, sa Nordmo.

Trenger risikofinansiering for landbruket

Styrelederen hadde også fokus på det store behovet for å få på plass en statlig ordning for risikolån eller lånegaranti for landbruket. Dette vil bidra til at bankene kan finansiere gode landbruksprosjekter der pantegrunnlaget og verdiutviklingen er for svak.

Slik det er i dag må bankene avslå mange gode søknader om landbrukslån, fordi at betjeningsevnen er for liten.

– Utviklingen går stadig raskere med sentraliseringen av norsk landbruk og matproduksjon. Marginallandbruket er under press, og skal det være en realisme i målet om et landbruk over hele landet, så må tilgangen til risikokapital på plass, sa Nordmo fra talerstolen.

Å få på plass en låneordning for risikokapital er derfor hovedinnspillet fra Landkreditt til årets jordbruksoppgjør.

Klima og bærekraft

Nordmo pekte også på temaene klima, miljø, teknologi, bærekraft og det grønne skiftet. Disse emnene vil påvirke Landkreditt sin risikoeksponering både innen bank og forsikring fremover.

Samtidig mener han at dette gir rom for nye muligheter innen forretnings-, produkt- og tjenesteutvikling for Landkreditt sine medlemmer.

– Ikke minst vil dette gi mulighet for økt samhandling og samarbeidsmuligheter mellom samvirkeselskapene i landbruket, til det beste for våre medlemmer, tror Nordmo.

Ga stafettpinnen videre

Knut A. Nordmo gikk av på årsmøtet etter ni år som leder, og ga stafettpinnen videre til Hans Edvard Torp fra Vestfold.

Les mer om den nye lederen i Landkreditt

– Det har vært spennende, givende og lærerikt. Jeg har lært mange flinke folk å kjenne, både i styrer, i administrasjonen og blant de tillitsvalgte, sa Nordmo.

Nordmo har hatt sentrale verv i Landkreditt siden 2003, og har dermed vært med nesten fra oppstarten til Landkreditt Bank i 2002.

– Jeg er stolt av at jeg nå kan forlate Landkreditt som et landsdekkende, solid finanskonsern med et klart formål, et strategisk oppdrag og en tydelig profil. I tillegg kan vi si at vi har konkurransedyktige betingelser på både bank, fond og forsikring, sa Nordmo i sin takketale på årsmøtemiddagen.