Årets tillitsvalgt: Skapte stort engasjement for valget

På to år gikk Hordaland fra 13 til 49 prosent deltagelse i medlemsvalget. Nøkkelen til suksessen stod den tillitsvalgte i regionen, Lene Vangberg Monsen, for.

– Ta opp telefonen og ring rundt!

 Dette var Lene Vangberg Monsens klare oppfordring fra talerstolen på årsmøtet. Her var hun utfordret til å fortelle litt om hvordan hun fikk til det voldsomme oppsvinget i valgdeltagelsen.

 Hun mente at den direkte kontakten med medlemmene er viktig, og hun fortalte at medlemmene satte stor pris på at hun tok kontakt, og viste interesse for hva de mener om Landkreditt.

 – Når jeg sier at jeg ringer fra Landkreditt er de med en gang på plass og vil høre. Jeg forklarte hvorfor de måtte bruke stemmeretten sin, samtidig som vi snakket litt om landbruk og landbrukspolitikk, forklarte Monsen.

Sparte bøndene for millioner

– Særlig renteutsettelsen vi hadde på landbrukslån i fjor høst, der vi sparte bønder i en vanskelig situasjon for flere millioner kroner, var det mange som ble glade for å høre om. Dette fikk nok opp øynene til mange om at vi faktisk kan være med å påvirke, mente Monsen i sitt innlegg til årsmøtet.

Den dårlige sommeren i fjor viste hvor mye været har å si for økonomien til bonden. Landkreditt valgte derfor å utsette å sette opp renten på landbrukslån. Dette sparte landkredittbøndene for anslagsvis 8 millioner kroner.

I tillegg ble det gitt avdragsutsettelse og «avlingsskadelån» med gode betingelser, som bidrog med ytterligere besparelser for en del av våre medlemmer.

Hordaland trenger kapital

Monsen mener hun kan ha ringt opp så mye som 250 av Hordalands 360 medlemmer. Dette har gitt henne et godt bilde på hva medlemmene hun representerer mener fungerer bra, og hva som må utvikles videre i Landkreditt.

Hun trakk blant annet frem at hos Hordalands 500 melkebønder, så har fortsatt 70 prosent båsfjøs. Dette betyr at det blir et betydelig behov for finansiering frem mot løsdriftskravet som trer i kraft for fullt i 2034.

– Dette blir krevende, og vil kreve store investeringer. Da trenger vi Landkreditt, sa Monsen.

Fikk velfortjent pris

Årsmøtet inneholdt en lengre del om eierstyring og tillitsvalgte i Landkreditt, og Lene Vangberg Monsens innsats i Hordaland gjorde seg bemerket blant både styret og årsmøteutsendinger.

– I dag har vi hatt temaet «Lokale tillitsvalgte som en ressurs», og hvilken ressurs vi har her! Det handler om at alle må finne en måte å løse tillitsvalgtoppgaven sin på, og du fant din måte med å ringe opp medlemmene, sa en henrykt Hans Edvard Torp.

Han kunne overrekke prisen som årets tillitsvalgt til Lene Vangberg Monsen, og takke for den gode innsatsen til stor applaus fra salen.

– Vi skal være fornøyd med valgdeltagelsen vi har fått til, og jeg er veldig fornøyd med at Landkreditt nå har satt seg et offensivt mål med 30 prosent valgoppslutning. Jeg oppfordrer derfor alle som skal på valg igjen til å bruke nettverket sitt, og ta direkte kontakt med medlemmene, avsluttet Monsen.