Aktiv høst for unge bønder

Ung bondesamling på Agroteknikk. Unge bønder i en møtesal.

Er du ung bonde, eller på veg inn i yrket? Denne høsten blir det flere kurs og samlinger med spennende program for deg som er ung bonde.

Det har de siste årene blitt større fokus på rekrutteringen til landbruket, med tilpassede kurs og samlinger for de som akkurat har tatt over gård - eller som ser for seg å ta over. Dette er både motiverende og lærerikt, og ikke minst en viktig sosial arena hvor unge bønder kan bygge nyttige nettverk for framtida. 

I Landkreditt er vi opptatt av rekruttering til landbruket, og i høst er vi med som arrangør på flere kurs og samlinger for unge bønder. Her har du oversikten:

Ung bondesamling i Jølster

I oktober blir det samling for unge bønder på Skei i Jølster. Til samlingen kommer blant ­annet Ola Hedstein for å snakke om hvorfor vi har samvirkene, og Anders Sigstad fra Landkreditt vil snakke om lån og finansiering. Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, kommer også til samlingen, og vil snakke om avfall som ressurs.

Andre temaer er dyrevelferd, klima og bærekraft, innovasjon og ny teknologi. Det blir også gårdsbesøk hos Andreas Bolset.

Samlinga er arrangert av TINE, Nortura, Landkreditt, Felleskjøpet, Gartnerhallen, og bondelagene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Du kan melde deg på til bondelaget i Sogn og fjordane.

Tid: 18.-19. oktober
Sted: Thon Hotell Jølster
Påmelding: Innen 1. oktober til marita.skeie@bondelaget.no

Følg arrangementet på Facebook

Ung bondekurs på Agrovisjon

I november blir det kurs for unge bønder i forbindelse med landbruksmessen Agrovisjon i Stavanger. Kurset er et samarbeid mellom Rogaland bondelag, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Landkreditt.

Målgruppen er unge som skal, eller nylig har overtatt gård. Temaer på kurset er blant annet juss, HMS, økonomi og kommunikasjon på gården. 

Landkredit Forsikring vil snakke om forsikring av ­bonden og familien, og Peder Skåre fra Landkreditt Bank vil holde foredrag om økonomi og investeringer.

Du vil få siste nytt fra konsernsjefene/styreledererne i Nortura, Tine, Felleskjøpet og Landkreditt. Og advokat Jan Bangen i Norges Bondelag vil snakke om eierskifter og rettigheter for den som er gift eller samboer med en bonde. Arvid Reiersen fra Mattilsynet vil snakke om hvordan de jobber, og hva du kan forvente ved tilsyn.

Tid: 1.-2. november
Sted: Scandic Forum i Stavanger
Påmelding: Innen 10. oktober til rogaland@bondelaget.no

Følg arrangementet på Facebook

 

Samling på Bedre landbruk

I november inviteres unge og nye bønder til samling i forbiundelse med at Felleskjøpet arrangerer landbruks­messen Bedre landbruk. Samlingen blir på Thon Hotell Lillestrøm, og vil avsluttes med bankett og konsert på kvelden.

Påmelding og mer informasjon om arrangementet vil du finne på nettsiden til Felleskjøpet så fort det endelige programmet er klart.

Tid: 23. november
Sted: Thon Arena Hotel, Lillestrøm

Følg arrangementet på Facebook