- Å bli ufør er kanskje det verste scenarioet for en bonde

Foto: Svinebonden Dorthe med en grisunge på armen i grisebingen i grisefjøset.

Dorthe fikk øynene opp for personforsikringer da hun ble selvstendig næringsdrivende bonde. – Om jeg som bonde blir varig ufør får det store konsekvenser for framtida.

Det er fortsatt mørkt når vi kommer til Øvre Fauchald gård på Kapp. Vi klarer likevel å skimte at gården ligger fint til, med storslagen utsikt over Mjøsa. 

Dorthe Bjørnstad Hoff (33) er klar for dagens første runde i grisfjøset. Det er ei drøy uke siden siste grising, så fjøset er fullt av herlige små grisunger.

– Jeg må være på plass hele tiden, det er mye som skal gjøres og mange liv som skal tas vare på. Hvis jeg ikke er tilstede, så får det store økonomiske konsekvenser for oss, forklarer Dorthe.

Hun er oppvokst på gården og driver den nå sammen med sine foreldre. Gården er satellitt i purkering, har 53 purker og grising hver 8. uke.

På gården har de også ammeku, og har 70-80 mordyr som kalver hvert år. I tillegg er Dorthe gift med Per Emil Hoff, og sammen driver de også hans hjemgård med ammekuproduksjon.

Dorthe inviterer oss med inn i grisefjøset, og forteller litt om det hektiske livet som bonde.

– Det blir lange dager, men det er likevel en fin måte å leve på. Ungene våre får delta på det som skjer på gården, de har alltid noen i nærheten og får en oppvekst der de kan leve tett på dyr, sier Dorthe.

Foto: Dorthe strør flis hos grisene.

Dorthe strør flis i grisebingen, slik at grisungene får det tørt, rent og trivelig.

Bønder tenker for lite på seg selv

Dorthe jobber også som agent for Landkreditt Forsikring. Dette innebærer at hun reiser rundt til bønder for å hjelpe de med å tegne landbruksforsikringene de trenger både til seg selv og gården.

Dorthes erfaring er at alt for mange har glemt å forsikre seg selv, og at mange har for dårlige dekninger.

– Jeg brenner for at bonden også må sikre seg selv. Det er bonden som er viktigst på gården, og det er bonden som er navet i drifta.

– Er du ikke godt forsikret selv, så spiller det ikke noen rolle hva som ellers er forsikret på gården, konstaterer Dorthe.

Byttet til Bondelagets personforsikringer og sparte 15 000 kroner

 

Dorthe foran hovedbygningen på gården Fauchald på Kapp.

Dersom Dorthe skulle bli rammet av en sykdom eller skade seg i fjøset er hun trygg på at familien er sikret økonomisk.

Det verste scenarioet er å bli ufør

Alle bønder bør tenke gjennom hva som vil skje om de blir varig uføre, og hva dette vil ha å si for økonomien til gården og familien.

– Det å bli ufør er kanskje det verste scenarioet som kan skje en selvstendig næringsdrivende. Om du blir ufør, mister du store deler av inntekten sin, og så blir det sånn fremover. Det kommer ikke til å gå over, forklarer Dorthe.

Selv har Dorthe valgt å tegne uføreforsikring for å sikre seg og familien økonomisk. 

– Jeg har mye ansvar og mange rundt meg som betyr mye for meg. Skulle jeg få en skade eller sykdom som gjør at jeg blir ufør, så har jeg en uføreforsikring som bidrar til at det ikke får alt for store konsekvenser for meg og familien.

Dorthe er medlem i Norges Bondelag, og har derfor Bondelagets Uføreforsikring. Denne forsikringen dekker varig uførhet. Det vil si at om Dorthe skulle bli over 50 prosent ufør, så vil hun få utbetalt hele erstatningsbeløpet som en engangssum.

Størrelsen på forsikringsbeløpet avtales når forsikringen tegnes, og en kan velge mellom 10, 20 eller 30 G. I praksis vil dette si at du får utbetalt ca 1, 2 eller 3 millioner kroner.

Les mer: Lykken var komplett - så angrep kua!

Fakta om Bondelagets Uføreforsikring

  • Dekker varig uførhet som følge av sykdom eller ulykke
  • Gir deg mulighet til å opprettholde levestandarden selv om inntekten reduseres
  • Erstatningen utbetales i sin helhet om du blir 50 til 100 % varig ufør.
  • Erstatningen utbetales som et skattefritt engangsbeløp
  • Du kan velge forsikringsbeløp mellom 10 G, 20 G og 30 G

Bestill bondelagets uføreforsikring

Gode priser for bondelagsmedlemmer

Norges Bondelag har en samarbeidsavtale med Landkreditt Forsikring om personforsikringer. Avtalen sørger for at medlemmene kan få syv ulike personforsikringer til markedets beste priser og vilkår.

Bondelaget er også opptatt av at medlemmene skal få god rådgivning. Om du vil ringe å snakke med en rådgiver eller du ønsker at rådgiveren skal komme hjem på gården din så finnes det både distriktssjefer og agenter som kan hjelpe deg.

Personforsikringer til markedets beste priser

Dorthe med møkkskrapa i grisefjøset.

Det handler om å føle seg trygg 

Møkka er skrapet vekk i alle bingene og grisene har fått tørt strø. Dorthe tar en runde for å gi grovfôr. Det er viktig at alle får litt rotemateriale, slik at de har noe å aktivisere seg med.

– Dersom jeg hadde blitt ufør uten Bondelagets Uføreforsikring, så ville det gitt store konsekvenser for min økonomi og levestandarden for familien min fremover. Det ville også gi store begrensninger for videre drift, tror Dorthe.

Dagens første fjøsstell er unnagjort, og Dorthe kan gå inn for en velfortjent kaffekopp.

– Jeg føler meg trygg med å ha ei uføreforsikring. Da slipper jeg de store bekymringene omkring økonomi hvis jeg skulle bli syk eller skadet og ender opp som ufør, avslutter Dorthe.

Les også: - Jeg har jo ikke tid til å være syk!