Hopp direkte til innhold

Vurderer avvikling av odelsloven

Den nye blågrønne regjeringen vil videreføre den politikken som er ført av den blåblå regjeringen fra 2013, men noen endringer kan vi vente oss.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Målet om å liberalisere konsesjonslovgivningen har de tre regjeringspartiene ikke gitt opp. Selv etter nederlaget siste året i Stortinget, har de et klart mål om å fortsette og arbeide for endring.

– Stimulere til at bønder som i dag driver eiendommer i større grad kan eie disse, gjennom
nødvendige liberaliseringer av konsesjonsloven. Driveplikten skal videreføres. Arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer, skriver de gjennom dokumentet fra Jeløya.

Vurderer å fjerne odelsloven

Det er ingen hemmelighet at Venstre har programfestet at odelsloven skal fjernes og at odelsrettens vern i grunnloven også fjernes. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke hatt det tilsvarende som kampsak, men nå er det enighet om at saken skal tas fram mer aktivt.

– Utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten, er formuleringen i Jeløya-plattformen.

Ingen radikal endring av retning

Venstres vei inn i regjeringen vil i det store og hele ikke føre til en vesentlig endring av dagens landbrukspolitikk. Partiene skriver at de vil videreføre den enighet de oppnådde om jordbruksmeldingen sammen med Krf. De er nok bevisst at de i mange saker er avhengig av nettopp støtte fra Krf for en del endringer.

Det som er fjernet fra Sundvollen-erklæringen går på å bruke skatt som virkemiddel for å bedre bønders vilkår. Den gangen ville Høyere og Frp bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling og åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket, noe de senere har gått bort fra.

Pelsdyrnæringen avvikles

Venstre har fått gjennomslag for en av sine kampsaker gjennom mange år, nemlig å avvikle pelsdyrnæringen. Dette var det i fjor ikke enighet om i Stortinget. Da ble det tvert i mot vedtatt endringer som ville innebære styrking av dyrevelferden i næringen.

Nå har Venstre fått med seg Høyre og Frp på en styrt avvikling. Det skrives rett ut at kravet til forbedret dyrevelferd ikke vil gjennomføres. Avviklingen av næringen skal være gjennomført innen 2024/25 og det skal gis økonomisk kompensasjon til de som avvikler.