Vil stramme inn for engangspurker

Svinemarkedet kommer ikke i balanse av at engangspurkene forsvinner, men det bidrar til mindre overproduksjon.

Sunt bankvett

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk.

Se siste nytt

Overproduksjon i svineproduksjonen og ønsket om et mer velfungerende regelverk for konsesjon, var utgangspunktet for at Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag av partene i jordbruksoppgjøret å se på mulige endringer.

Engangspurkene er utfordringen

Omfanget av engangspurker (purker som slaktes ut etter å ha født bare ett kull) har økt siste årene. Disse produsentene står for en stadig større andel av smågrisene som produseres. Dette bidrar til økt tilførsel av smågris.

– Etter vår vurdering er det i tråd med regelverkets formål å stramme inn på engangspurkeproduksjonen. Driftsopplegget gjør at engangspurkeprodusentene kan produsere et langt høyere antall smågriser i året enn tradisjonelle smågrisprodusenter, skriver Landbruksdirektoratet.

Foreslår nye konsesjonsgrenser

Direktoratet kommer også med konkrete forslag til nye konsesjonsgrenser. Her foreslår de en noe annen inndeling enn det vi har i dag:

  • Bruksbesetning:126 omsatte/slaktede purker
  • Purkering:848 omsatte/slaktede purker
  • Foredlingsbesetninger: 313 omsatte/slaktede purker
  • Formeringsbestninger:181 omsatte/slaktede purker

Omlegging uten erstatning

En omlegging kan oppleves som krevende for produsenter som i dag har investert og tilpasset seg en maksimal utnyttelse av dagens regelverk. Det er ikke snakk om erstatningsansvar fra staten for denne omleggingen.

Selv om direktoratet ikke gir noen entydig anbefaling av alternativer, kan ting tyde på at en relativt kort overgangsperiode er det som vil bli foretrukket.