Hopp direkte til innhold

Vil redusere inntektsgapet

Et krav fra bøndene på 1,8 milliarder kroner virker stort. Men hele to tredeler går med til å dekke kostnadsveksten.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Nok en gang ønsker bondeorganisasjonene et jordbruksoppgjør hvor det økonomiske gapet overfor andre folk blir mindre. Antageligvis er det i år vanskeligere enn noen gang å få det til.

Slik finansieres rammen

Av rammen på 1.830 millioner kroner krever bøndene at 1.462 millioner skjer gjennom budsjettoverføring. I tillegg er det beregnet at skatteeffekten av jordbruksfradraget og ledige midler finansierer 170 millioner. Da er det igjen snaut 200 millioner som skal tas ut som prisøkning i markedet.

Normalt ville man nok tenkt at mer skulle finansieres gjennom prisøkning, men dagens pressede markedssituasjon tåler ikke det. På den måten får vi en situasjon hvor også en del av kostnadsveksten foreslås finansiert via budsjettstøtte. Dette er vanskelig å svelge for politisk ledelse.

Tung politisk vei

Stor kostnadsvekst og overproduksjon, er med på å skape en utfordrende situasjon for bondeorganisasjonene i år. Høyre og Frp er nok ikke innstilt på å strekke seg så langt, men de vil stadig bli minnet på at flertallet på Stortinget har et annet syn.

Så selv om flertallet på Stortinget vil ha en reduksjon av inntektsgapet i forhold til resten av samfunnet, er det lite trolig at 2018 blir året det skjer. Da kan det være riktig å satse på andre type endringer i år.

Mindre satsing på de store

Og andre endringer av kurs peker bondelagene på. Samlet er fokus bort fra store, lettdrevne bruk i sentrale strøk. Nå satses mer på små- og mellomstore bruk på Vestlandet og i Nord-Norge. Eksempler på slik satsing er økt tilskudd til beite, seterdrift og driftsvansketilskudd,

For melkeprodusenter er det også verdt å merke seg at husdyrtilskuddene skal styrkes for Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Videre ber bondelagene om et nytt tilskudd til de som har mellom 15 og 30 kyr. Også investeringstilskuddene ønsker de at i større grad går til små og mellomstore bruk.

Oppdatering av satser for velferd

Det fokuseres også på velferdsordningene ved å foreslå økning for satser til avløsning ved sykdom og fødsel, ferie og fritid, landbruksvikar og tidligpensjon.

Staten skal legge fram sitt tilbud 4. mai. Forhandlingene er planlagt avsluttet 15. mai.