Vart du skræmt no?

Så kom den da til slutt, korreksjonen i aksjemarkedet som alle har sagt at de har ventet på. Og vips, så var det litt å fråtse i for finanspressen.

Ingen korreksjon i aksjemarkedet uten en solid dose mediestøy i etterkant.

Det børstes støv av overskrifter som «Uro i markedene» og «Børsen faller tungt».  Finansmarkedets fremste eksperter intervjues om hva de mener vil skje i markedene de nærmeste dagene og ukene. Flinke analytikere og forvaltere avkreves svar på noe de strengt tatt ikke har mer peiling på enn mannen i gata. Vi leser om uttalelser som «Markedet skal lenger ned – vent med å kjøpe», «Korreksjonen vil vedvare» og «Kjøp når markedet er ned 10 prosent og korreksjonen har vart i minst 30 dager».

Ord og formuleringer som er skapt for å skape blest om markedsturbulens. Men trenger du egentlig å bli skremt og miste nattesøvnen?

Glem kortsiktig støy i media – tenk langsiktig

Den opplyste investor vet at den type synsing som kommer frem i media i slike situasjoner, har veldig liten verdi. Det er selvfølgelig ingen gitt å si noe som helst fornuftig om hvor aksjemarkedet tar veien på så kort sikt. I så fall må man være synsk.

Fra et investeringssynspunkt er det kun støy. Den som er i aksjemarkedet på de riktige premissene – langsiktighet – bør ikke handle i affekt. La bare dine spareavtaler tikke og gå og vent på vårværet!

Vi i Landkreditt Forvaltning vet selvfølgelig heller ikke om den kortsiktige korreksjonen i markedene nå er over for denne gang. Kanskje vil den vare enda lenger, og eventuelt også bli dypere. Eller være over i morgen.

Fokuser på de positive underliggende forholdene

Det vi derimot mener å kunne si noe om, er hvorvidt de underliggende fundamentale forholdene i verdensøkonomien, og i selskapene, understøtter en videre aksjemarkedsoppgang på noe lengre sikt.

Den globale veksten er nå mer robust enn noen gang siden finanskrisen. Vi kan ikke utelukke at momentet i veksten snur nedover i løpet av de nærmeste månedene, men vi er åpenbart veldig langt unna noe som ligner en bråstopp for verdensøkonomien. Historien har lært oss at en slik bråstopp må til for at vi går inn i et mer langvarig nedgangsmarked for aksjer. Selv om de siste dagers hendelser med en opptrapping av toll barrierene mellom USA og Kina bekymrer, skal det mye til at ikke fornuften seirer også på dette området til slutt.

Med et så sterkt vekstbilde, må vi ta høyde for noe høyere inflasjonsforventninger og dermed noe høyere lange renter. Men det er viktig å ha i mente at rentene så langt kun har steget moderat, og da fra et ekstremt lavt nivå. Pengepolitikken i den vestlige verden har fortsatt en rimelig ekspansiv innretning. Og aksjer er bedre tjent med en moderat inflasjon på 2-3 prosent, enn en prisstigning som balanserer på knivseggen til deflasjon (fallende priser).

Vi tror derfor at det er gode grunner til også denne gangen å beholde nattesøvnen. Svingninger må vi langsiktige aksjeinvestorer lære oss å leve med!

Skribenter