Ulv halverer inntekter fra småviltjakt

Inntekter av småviltjakt halveres der det er ulv i terrenget. Færre ønsker å kjøpe gårder i ulveområder og prisen går ned.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Glommen Skog har vært oppdragsgiver for et prosjekt hvor ulv og utmarksressurser ble vurdert. Resultatet viser både inntektsnedgang og større inntekstvariasjon i ulveområdene.

– Dersom vi beregner gjennomsnittlig inntekter i årene henholdsvis med eller uten ulv, medførte tilhold av ulv en halvering av jaktinntektene. Gjennomsnittlig årlig inntekt fra småviltjakt pr. dekar (da) omregnet i kroner ga med dette 0,35 kr pr. da uten ulv og 0,14 kr pr. da med ulv.

Mindre attraktivt

Småviltjakt er mer enn bare å høste av en matressurs, det er også en måte å bruke og oppleve naturen, kameratskap med jaktkamerater og hunder.

– Oppsummert ser vi at ulv både reduserer og øker variasjonen i inntekter fra småviltjakt. Disse tapene i inntekter antar vi at kan skyldes jegernes frykt for å slippe hunder i områder med ulv, og at områdene derfor blir mindre attraktive, står det i rapporten "Ulv og utmarksressurser".

Ulven reduserer eiendomsverdien

Skogeierorganisasjonen Norskog har gjort en beregning av hvordan ulv påvirker eiendomsprisen i områder i ulvesonen. Samlet sett mener de at verdireduksjonen er på rundt en milliard kroner.

– Beslutningen storsamfunnet har tatt om å ha ulv samlet i områder er en økonomisk belastning for dem som er der. Det har vært mye fokus på beitebruken og hvor mye det koster, og mindre på jaktrettigheter, sier næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold i Norskog til Nationen.

Beregningene Norskog har foretatt baserer seg på at ulven tar mellom 1400 og 1960 elg årlig. Dette gir lavere jaktinteresse, mindre bortleie av jaktterreng også for småvilt og hytter, samt mindre inntekt av kjøtt. Samlet har Norskog beregnet et årlige tap på  32-40 millioner kroner. Hva man sparer på reduserte beiteskader av elg er ikke tatt med i regnestykket.

Vil ikke kjøpe skog med ulv

Landbruksmegler Ketil Koppang hevder i et intervju med Nationen at 80 prosent av markedet faller bort innenfor ulvesonen. Årsaken er jaktmuligheter, rekreasjon og følelser.

– Jeg har kunder i vår database som sier at vi ikke behøver å ringe dem dersom det er på østsida av Glomma, sa Koppang til Nationen i sommer.

 

Fotokreditering: Nick Karvounis via Unsplash