Tørke og avlingssvikt – hva gjør du nå?

Beite med tørt gress. Foto.

For hver dag som går uten regn minsker mulighetene for å berge sensommerens og høstens avlinger. Bønder over store deler av landet går dermed en krevende høst og vinter i møte. Hvordan kan du som bonde holde kontroll på økonomien i en slik ekstraordinær situasjon?

I media leser vi om kornbønder med langt dårligere avlinger enn forventet, og husdyrbønder som ser seg nødt til å slakte dyr i frykt for å gå tom for fôr. Slike scenarioer kan gi store konsekvenser for inntjeningen til den enkelte bonde, men hva kan du egentlig gjøre når inntektsgrunnlaget svikter?

Likviditetsforbedrende tiltak

Det er enkelte likviditetsforbedrende tiltak du kan gjøre. Du kan be om å få igjen moms tidligere, for eksempel i januar eller februar, hvis du er i posisjon til å få igjen moms.

Ser du at inntekten din blir mindre enn forventet, kan du søke om nytt skattekort. Dette kan forbedre likviditeten, ved at du betaler mindre forskuddsskatt. Husk å gjøre endringen før 15. september, som er forfall for neste innbetaling.

Husk også at om du blir nødt til å slakte ned større deler av buskapen, vil du kunne oppleve økte inntekter i 2018, og lavere inntekter i de påfølgende årene. Skatteordningen «betinget skattefritak» kan gi muligheter til å utsette beskatning av gevinsten som skyldes ekstraordinær nedslakting, i inntil tre år. Det kreves imidlertid at gevinsten reinvesteres i ny buskap.

Alt dette kan regnskapsfører hjelpe deg med, og vi oppfordrer alle til å ha god dialog omkring økonomien med sin regnskapsfører.

Kontakt banken tidlig

Vi i Landkreditt er alltid opptatt av å komme tidlig i dialog med kunder som sliter, slik at vi sammen kan se på løsninger. Dette gjelder også nå.

– Har du problemer med inntjeningen, eller mangler midler for å kunne kjøpe fôr, så håper vi at du kontakter oss så tidlig som mulig, oppfordrer Lønnum.

– Vi lover å svare raskt og enkelt, og vi kan love spesielt gunstige betingelser for å avhjelpe den akutte situasjonen. Dette kan for eksempel være en kortsiktig kreditt med svært god rente eller avdragsfrihet, forklarer Lønnum.

For banken er det viktig at inntektsgrunnlaget på gården opprettholdes. Klarer vi å finne løsninger for at produksjonen på gården kan fortsette så normalt som mulig, så vil dette være positivt for begge parter.

Behold roen, og søk rådgivning for din produksjon

Vi oppfordrer også at du kontakter rådgivermiljøene for å få rådgivning for din produksjon, dette kan for eksempel rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning, Nortura, Tine og Felleskjøpet hjelpe deg med.

Dette kan med andre ord være et godt økonomisk råd å beholde roen, fremfor at du for raskt går til drastiske tiltak, som nedslakting av buskapen.

Søk avlingsskadeerstatning

Landbruksdirektoratet tilbyr en erstatning ved klimabetinget avlingssvikt, men avlingssvikt er ingen inntektsgaranti, skriver Ole Christen Hallesby i denne artikkelen på vår blogg.

Du må kunne dokumentere din gjennomsnittsavling for de siste fem årene for å få innvilget en erstatning. Ordningen gir ikke full dekning på noen måte, og du må regne med å dekke noe selv. Kontakt ditt landbrukskontor for å finne ut om du kan søke om erstatning.

Gode tips og råd fra Norges Bondelag

Norges Bondelag følger tørken tett og har utarbeidet nyttig informasjon om avlingssvikt. Du kan også lese deres tips og råd for bønder som er rammet av avlingssvikt her.

Forsikring mot avlingssvikt

For fremtiden kan det være nyttig å vite at det finnes muligheter for å forsikre seg mot tap ved avlingssvikt. For at denne forsikringen skal utbetales, er det et krav at din søknad om erstatning for avlingssvikt er innvilget hos Landbruksdirektoratet.

Landbruksforsikring er blant aktørene som tilbyr en forsikring som kan bidra til å dekke driftstap for kulturer i vekst.