Tid for sunt bondevett

Den største trusselen for en bonde er ikke stram politikk eller økte renter, men om du som menneske takler utfordringene du møter.

Det er en økt åpenhet om psykiske utfordringer også blant bønder. Å sette navn på elefanten i rommet er en god start for å takle problemer som kan oppstå. Det kan også være en trøst å se at andre opplever problemer og kjemper seg videre.

Fellesskap

Det er viktig å sørge for et sosialt nettverk. Et slikt nettverk må etableres og holdes ved like i gode tider mens du har mentalt overskudd. Da vil du ha nytte av det i tider du virkelig trenger det.

– Uansett hvilke arenaer som er aktuelle, gir det å være en del av et felleskap rom for å dele og utveksle erfaringer om hverdagen som bonde. Å vite at også andre i sin hverdag opplever liknende situasjoner, og kan grunne over de samme problemstillingene, gjør det ofte lettere å takle egne utfordringer.

Godt bondevett

Sitatet er hentet fra nettsiden "Godt bondevett" som nylig er relansert. I høst har også Mental Helse Ungdom sammen med flere samarbeidspartnere i landbruket lansert en kampanje spesielt rettet mot unge bønder. På nettsidene finnes intervjuer med bønder som har vært gjennom ulike utfordringer.

Gjennom nettsiden kan du også få råd og tips om hvordan du håndterer mentale utfordringer. Kunnskap om tema gjør at du tidligere kan registrere om du eller kollegaen din er i ferd med å møte veggen.

Prioriter et møte med deg selv

Du må ta hensyn til deg selv. Sørg for nok og regelmessig mat og søvn. Å prioritere deg selv vil i neste omgang være godt for de rundt deg.

Prøv å beholde struktur på dagene. Ett av tipsene på nettsiden foreslår at du tar et morgenmøte med deg selv. Sett deg enkle og realistiske mål for hva du skal gjøre og når du skal ta deg pauser.