Hopp direkte til innhold

Stor kjøpelyst på svenske gårder

De siste fem årene har antall solgte landbrukseiendommer i Sverige økt med 20 prosent. Interessen er større enn tilbud av gårder.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

De siste tre årene har det blitt solgt rundt 3.600 landbrukseiendommer årlig i Sverige. Rundt 325.000 svensker eier en skog- eller jordbrukseiendom. Og i følge Johan Frej hos Danske Bank i Sverige er det ingenting som tyder på at interessen blir mindre framover.

Får mye for pengene

Noe av årsaken er at mange har økonomisk mulighet til å kjøpe en gård. Frej sammenligner prisen på en gård mot en liten ettroms leilighet i Stockholm på 20 kvadratmeter som du må betale 2 millioner kroner for.

– Det tilsvarer en gård i nordre Uppland på 350 dekar med skog, jord og beite, samt en driftsbygning og enkelt bosted, sier Johan Frej til Land Lantbruk.

Stor variasjon i etterspørsel

Etterspørselen er hele tiden større enn tilbudet. Likevel er det store variasjoner. Områdene Uppsala, Dalarne og Västerbotten er de mest populære områdene.

Desto mer eiendommen er tilrettelagt for aktiv produksjon, desto færre kjøpere kommer utenbygds fra. For denne typen eiendommer er det bønder som er kjøpere.

Når det gjelder rene skogeiendommer har andelen førstegangskjøpere økt fra 20 til 35 prosent på ti år. Videre kan Danske Bank registrere at andelen utenbygds kjøpere er generelt økende for alle eiendommer.

Den typiske kjøper

– Den typiske kjøper av gård er en middelaldrene mann fra storbyområdene som realiserer sin gårdsdrøm relativt sent i livet, sier Emma Frödå til Land Lantbruk. Hun er økonomiagronom innen hos Skog & Lantbruk, Danske Bank i Sverige.

De opplever også at både menn og kvinner som kjøper gårdene, stadig blir mer aktive i sitt eierskap og ikke bare ser på kjøpet som en passiv investering,