Start sparingen nå

Det er slettes ikke for sent å starte sparingen som ruster deg til renteoppgangen.

Så kom den da til slutt, den lenge annonserte renteøkningen på et kvart prosentpoeng fra Norges Bank. Snart fulgte de første bankene opp med en tilsvarende renteøkning på boliglån.

Sentralbanken har ikke økt sine styringsrenter siden våren 2011. Renteøkningen er trolig starten på en lengre periode med gradvis økte lånekostnader for norske husholdninger. De ekstremt lave rentene kunne ikke vare evig.

Det er grunn til å tro at økte lånerenter vil bidra til å dempe prisveksten i boligmarkedet.

– Låntagere som har benyttet vinduet med veldig lave renter til å øke sin sparing - enten ved å forsere nedbetalingen på lån, eller ved å øke annen type sparing - står nå bedre rustet til å møte den kommende renteoppgangen, sier Lars Johannessen, banksjef for personmarked i Landkreditt.

Ikke for sent

Men det er fortsatt ikke for sent å begynne å spare, eller å øke sparingen. Lånerentene vil være lave en god stund fremover, selv om de nå stiger litt.

– Snakk med banken og legg opp en spareplan som omfatter enten nedbetaling av lån eller sparing i bank eller verdipapirfond, fortsetter Johannessen.

Kom i gang i dag!