Hopp direkte til innhold

Stå sterkere ved en avlingssvikt

Kornåker
Mange bønder går en økonomisk usikker høst i møte etter sommerens tørke. Hvilke forebyggende tiltak og justeringer finnes for bonden som vil komme en ny avlingssvikt i forkjøpet?

Skreddersydde forsikringer for bonden

Få inntil 23 % rabatt

I media leser vi om kornbønder med langt dårligere avlinger enn forventet. Flere bønder har valgt å slakte dyr i frykt for å gå tom for fôr. Hvordan dette vil slå inn på bøndenes økonomi, er et bilde som vil tegne seg tydeligere utover høsten.

Avlingssvikt ingen inntektsgaranti

Landbruksdirektoratet tilbyr en erstatning ved klimabetinget avlingssvikt, men avlingssvikt er ingen inntektsgaranti, skriver Ole Christen Hallesby i denne artikkelen på vår blogg.  

– Målsettingen er at satsene skal ha en akseptabel grad av treffsikkerhet i forhold til det økonomiske tapet. Hovedprinsippet for ordningen er at den skal være en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode, og ikke en form for inntektsgaranti, står det i fastsettelsesbrevet fra Landbruksdirektoratet i 2015.

Du må kunne dokumentere din gjennomsnittsavling for de siste fem årene for å få innvilget en erstatning. Ordningen gir ikke full dekning på noen måte, og du må regne med å dekke noe selv.

Les mer om beregningene som ligger til grunn for erstatningene som utbetales for avlingssvikt fra Landbruksdirektoratet.

Kan forsikres mot avlingssvikt

Det er mulig å forsikre seg mot et tap ved avlingssvikt. Da vil du kunne få utbetalt inntil 15 prosent av den totale skaden. For at denne forsikringen skal utbetales, er det et krav at din søknad om erstatning for avlingssvikt er innvilget hos Landbruksdirektoratet.

Landbruksforsikring er blant aktørene som tilbyr en forsikring som kan bidra til å dekke driftstap for deg som har kulturer i vekst.

– Det er likevel viktig å merke seg at forsikring mot avlingssvikt – som all annen forsikring – må være kjøpt før skaden inntreffer med tanke på erstatning. I år har dessverre tørken allerede gjort mye skade på kulturer på norske jorder, sier Linda Stubsjøen, leder for landbruk i Landbruksforsikring.

Tiltak ved likviditetsproblemer

En dårlig avling gir dårlig likviditet. Så hva kan bonden gjøre når likviditetsproblemene er et faktum?

Det er enkelte likviditetsforbedrende tiltak du kan gjøre. Blant annet kan du endre forskuddstrekk på skatten og be om å få igjen moms tidligere, for eksempel i januar eller februar, hvis du er i posisjon til å få igjen moms.  Begge deler kan regnskapsfører hjelpe til med.

Ikke minst er vi i Landkreditt alltid opptatt av å komme tidlig i dialog med kunder som sliter, slik at vi sammen kan se på løsninger.

– Det er viktig at lånestrukturen din er hensiktsmessig utformet. For eksempel bør driftskreditten dekke løpende drift og ikke langsiktige investeringer. Det kan også være en mulighet å legge inn avdragsfrihet for en avgrenset periode, sier Marianne Kirchoff, leder for landbruk i Landkreditt.

Les mer om sikring og andre relevante temaer på våre fagsider for landbruket