Søknadsfrist med fleksibilitet i år

15. oktober er frist for å søke om produksjons- og avløsertilskudd. Ingen grunn til å utsette det, selv om det er mulig.

Om bloggen

I bloggen vår, Sunt bankvett, vil vi presentere aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne innlegg om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.

For mange oppleves omleggingen av søknadsrutinene som uoversiktlige. Departementet har bedt Landbruksdirektoratet å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort da ordningen var ny i fjor.

Ditt ansvar å rekke fristen

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars med telledato 1. mars og 15. oktober med telledato 1. oktober.

Etter en del omtale i media av en bonde som kom for sent til fristen, ser landbruksdirektoratet nødvendigheten av å presisere ansvar og frister. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen.

Normal fleksibilitet og utvidet fleksibilitet

Normalt er ordningen slik at foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut. Det vil i praksis si fram til 29. mars og 29. oktober. Men det gjelder altså kun endringer.

Men ved denne søknadsomgangen utvides mulighetene mer. Søknadsfristene i 2018 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 2 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.

Også mulighet for de som forsømte seg i mars

– Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er forhandlet frem som følge av tørken, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

For å komme disse i møte vil foretak som ikke leverte del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15.mars 2018, eller som vil endre opplysningene i del 1 av søknaden, gis mulighet til å levere del 1 av søknaden nå.

Til slutt: Siste frist for rettinger 10. januar

Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar. Det gjelder for eksempel avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober, dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober mv.

Dersom du oppdager feil i søknaden og trenger å redusere noen av opplysningene i søknaden din etter at muligheten for å endre opplysningene i søknaden har gått ut, må du kontakte kommunen din. Hvis du ønsker å legge til nye opplysninger eller oppjustere noen av opplysningene, må du søke om dispensasjon fra søknadsfristen, med mindre det dreier seg om en åpenbar feilføring.