Hopp direkte til innhold

Sju prosent bor på gård

Selv om antallet går nedover, er det 373.000 av oss som bor på gård. Men overdragelsen av gårdene utsettes og eier blir eldre.

Skal du etablere deg som bonde?

  • Rente fra 3,15 % 
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Søk generasjonsskiftelån

Statistikken fra SSB viser at det fortsatt er mange landbrukseiendommer i Norge. I alt er det 184.000 eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktiv skog. Av disse eiendommene er det rundt 146.000 som har bolighus. Men det er ikke lys i vinduene på alle gårdene.

Hver femte eiendom uten folk

Hver femte eiendom med bolig var ubebodd. Det tilsvarer 30.000 gårder. Naturlig nok er det store geografiske forskjeller. Mens Vestfold hadde drøyt 6 prosent ubebodde eiendommer, var tilsvarende tall for Nordland 39 prosent.

I perioden 2007-2017 ble tallet på personer bosatt på landbrukseiendommer redusert med nærmere 68.000. Møre og Romsdal har hatt den største nedgangen i antall bosatte med 6.600 personer i perioden.

– Den prosentvise reduksjonen var størst i Finnmark og Nordland med henholdsvis 26 og 21 prosent. En god del av eiendommene uten fast bosetning blir antagelig brukt som fritidsbolig., skriver SSB i en kommentar.

Økt alder på gårdens eier

Av alle landbrukseiendommer i landet var det mer enn 170.000 som har personlig eier. Hver femte eiendom hadde mer enn en eier, det vil si at de var et sameie. Eiendommer med "upersonlig eier" omfatter for eksempel aksjeselskap, stiftelse, stat eller kommune.

Statistikken viser at eierne blir eldre. På ti år har snittalderen økt med 2,5 år til knapt 59 år. På nesten hver tredje personlig eide eiendom var eieren 67 år eller eldre. For ti år siden var denne andelen 24 prosent.

Ting kan tyde på at flere blir sittende med gården lenger enn før. En naturlig tolkning kan være at det er mindre interesse fra neste generasjon til å overta gården. Mange familier skyver nok et litt vanskelig tema foran seg.

Flere grunner til utsatt eierskifte

Som rådgiver ved eiendomsoverdragelser innad i familien og ved salg i frie handel, møter jeg denne problemstillingen oftere enn tidligere. Unge mennesker ønsker i større grad en lenger karriere, gjerne i byen, før de flytter hjem til gården. Desto lenger dette utsettes desto mer usikre blir mange på om de skal ta over.

Samtidig opplever jeg at en del eldre foreldre ikke tør å presse for hardt på neste generasjon. Frykten er der for at de kommer til å si nei. Dermed skyver de et ubehagelig spørsmål foran seg.

Kanskje kan det være riktig å ta denne samtalen når dere møtes i sommer.

Les mer om generasjonsskifte på våre fagsider.