Økt fradragsmulighet for pensjonssparing

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Maksimal sats for sparing til egen pensjon har økt for deg som selvstendig næringsdrivende. Men husk fristen 31. mars.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Som bonde og næringsdrivende kan du få fradrag for sparing til egen pensjon. Opplegget følger samme tankegang som for lønnsmottakere, det vil si som obligatorisk tjenestepensjon.

Ikke obligatorisk, men smart

For deg som selvstendig næringsdrivende er slik avsetning ikke obligatorisk. Men det kan være gunstig å se hva du får ut av en slik spareordning. Gulroten er at du får fradrag direkte i næringsinntekten og dermed oppnår maksimalt skattefradrag.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende kan du etablere her hos Landkreditt. Når beløpet utbetales beskattes det med aktuell skattesats for pensjon på det tidspunktet. Som regel vil den være lavere enn den marginale skatteprosenten du har i dag.

Økt fradragsmulighet fra 2017

Fra og med inntektsåret 2017 har satsen for mulig avsetning økt fra fire til seks prosent av beregnet personinntekt fra næringen. Men det er kun inntekt mellom 1G og 12G som kan danne grunnlaget. Ut fra dagens grunnbeløp er det inntekten mellom kr 93.634 og kr 1.123.608, det vil si kr 1.029.974.

Det betyr at du med dagens sats på 6 prosent kan maksimalt sette av tett opp til kr 62.000, mens du for 2016 kunne sette av maksimalt kr 40.700. Men de færreste bønder har en million i inntekt. Har du for eksempel kr 500.000 i personinntekt vil maksimalt fradrag fra og med 2017 være kr 24.400.

Husk fristen 31. mars

Det er ikke for sent å gjøre avsetning for inntektsåret 2017. Og du behøver heller ikke ha regnskapet for 2017 klart. Ved å bruke personinntekten din for 2016 kan du foreta en avsetning i 2017 regnskapet ditt og betale inn sparebeløpet innen 31. mars 2018.

Utbetaling av den oppsparte pensjonskapitalen kan tidligst tas ut fra du er 62 år. For å utnytte muligheten til lavere beskatning, kan det være lurt å planlegge å ta den ut først når du har sluttet helt å jobbe. Utbetalingen fordeles til betaling over minst 10 år.

På våre fagsider kan du lese mer om hvordan man som bonde kan sikre sin egen fremtid.