Nytt styremedlem i Landkreditt SA

Wenche Irene Kristiansen ble valgt inn som nytt styremedlem under årsmøtet i Landkreditt SA i mars. Melkebonden fra Sortland ser med spenning på styrevervet hun nå tar fatt på.

Hjemme på gården i Sortland i Vesterålen har Wenche Irene Kristiansen kyr og sauer, og det er ­melkeproduksjon på ku som er kjernen i gårdsdriften.

Ved siden av å være gårdbruker, har Kristiansen vært engasjert som tillitsvalgt på mange plan, og over lang tid. Hun har vært tillitsvalgt i flere samvirkeselskaper. Vervet av lengst varighet har vært som tillitsvalgt i Bondelaget.

Hun har tidligere vært medlem av valgkomitéen i Landkreditt SA. Når hun nå går inn som styremedlem, er det første gang som medlem i et konsernstyre.

Nytt fagfelt

Det er med en viss spenning og forventning hun tar fatt på oppgaven.

– Det blir spennende, ikke minst siden bank og finans er et litt annet fagområde enn jeg er vant til. Samtidig er samvirkeformen noe jeg har jobbet mye med, og der føler jeg meg på trygg grunn, sier Wenche Irene Kristiansen.

Samvirket er grunnsteinen

Samvirkeforetaket Landkreditt har i over 100 år jobbet for å bidra til å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode produkter og tjenester innen bank og finans.

Hvordan ser du på Landkreditt og det samfunns­oppdraget konsernet har?

– Landkreditt spiller en viktig rolle for den norske ­bonden. Det at bøndene eier en finansinstitusjon er bra, for da kan vi selv være med på å skaffe den finansieringen vi trenger.

Kristiansen understreker at samvirkene er av stor betydning for å kunne drive landbruk over hele landet, ikke minst i landsdelen hun selv kommer fra.

Utnytte digitaliseringen

– Ved å være en del av styret, får jeg være med på å tenke framover om hva som er bra for norsk landbruk og utvikle Landkreditt videre. Også i bank og finans skjer ting raskere og raskere. Det blir viktig å utnytte digitaliseringen av samfunnet på en god måte, sier Kristiansen avslutningsvis.