Hopp direkte til innhold

Ny andelsklasse i Landkreditt Utbytte

Andelseierne vedtok 19. mars å etablere en ny andelsklasse i Landkreditt Utbytte.

Andelseiere i verdipapirfondet Landkreditt Utbytte var innkalt til andelseiermøte mandag 19. mars 2018 for å stemme over forslaget om å etablere en ny andelsklasse i fondet.

Den nye andelsklassen skal ha en minstetegning på 10 millioner kroner og en fast årlig forvaltningsgodtgjørelse på 1 prosent per år. Etableringen er en markedstilpasning til de vilkår som er gjeldende i storkundemarkedet.

Forslaget ble vedtatt med 97,6 prosent av representerte stemmer i Landkreditt Utbytte. 

Etableringen av den nye andelsklassen krever Finanstilsynets godkjennelse og vil tidligst kunne skje i løpet av mai 2018.

Les protokollen fra andelseiermøtet